Novela autorského zákona asi nepovede k mazání karikatur na internetu

Poslanecká sněmovna pravděpodobně schválí novelu o ochraně a licencování autorských práv na internetu v podobě, která nepovede k mazání karikatur a satirických děl na internetu. Novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, ani neuloží provozovatelům internetových úložišť povinnost sledovat obsah toho, co uživatelé vkládají na internet. Ministr kultury Mgr. Martin Baxa tyto úpravy novely při druhém kole schvalování v Poslanecké sněmovně podpořil.

 

Podporu ministra Baxy získal – navzdory negativnímu stanovisku sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu – také návrh Jakuba Michálka, aby živnostníci už nemuseli odvádět autorské poplatky za to, že ve svých provozovnách budou mít puštěnu hudbu jako zvukovou kulisu. Produkce bude muset být podle Baxy nevýdělečné povahy, nahodilá a nezávislá na přání příjemce, aby byla v souladu s podmínkami stanovenými unijním právem.

Vládní novela vychází ze směrnice EU a má zajistit kromě ochrany autorských práv na internetu také spravedlivou odměnu pro autory. Zároveň by měla usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

Ministr Baxa podpořil také úpravu, podle níž by kolektivní správce autorských práv nezastupoval všechny vydavatele periodik automaticky, ale jen ty, kteří o to požádají. Doporučil také Michálkův návrh rozšířit o okruh živých hudebních produkcí, které nebudou podléhat ohlašování Ochrannému svazu autorskému (OSA). Kromě folklorních vystoupení se ohlašování nebude vztahovat na produkce kapel, které hrají výhradně vlastní produkci nebo díla, na něž se už autorská práva nevztahují.

Sněmovní výbor i ministr podpořili návrh Kláry Kocmanové, podle něhož by provozovatelé úložišť měli blokovat jen takový obsah, který je totožný nebo rovnocenný s obsahem, na který jsou uplatněna autorská práva. Právě tato změna má zabránit automatickému blokování karikatur. Provozovatelé internetových úložišť pak podle dalšího návrhu Kocmanové nebudou mít obecnou povinnost kontrolovat jejich obsah.

K ostře sledovaným změnám novely patří nové právo vydavatelů, které má přinutit internetové společnosti, aby médiím platily licenční poplatky za využívání jejich obsahu. Společnosti jako Google nebo Facebook podle předlohy musí získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence ke komerčnímu využívání článků publikovaných na internetu. Neochota sjednávat licenční smlouvy a obcházení práva vydavatelů byly v zahraničí kvalifikovány jako možné zneužití dominance digitálních platforem, uvedl už dříve ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Upravit řešení sporů navrhl poslanec Jan Lacina, podpořil to ministr Baxa i profesní vydavatelské asociace.

Změna měla být podle Martina Baxy začleněna do českého právního řádu do loňského 7. června. Poslanecká sněmovna v předvolebním složení ji ale nestihla projednat.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP