Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek jednal s představiteli Soudcovské unie

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., s náměstky a prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra s 1. viceprezidentem Mgr. Romanem Ladou se dnes, tedy 29. srpna 21022, sešli na společném jednání na Ministerstvu spravedlnosti (na snímku).

 

„Dnes je to přesně týden, kdy se Soudcovská unie ve zveřejněném prohlášení důrazně ohradila a jednoznačně odmítla důvody, proč nejmenovat navrženého kandidáta na místopředsedu pro trestní úsek Krajského soudu v Brně Mgr. Aleše Novotného. Je zcela vyloučeno, aby nejmenování jediného funkcionáře jakkoli ohrozilo nezávislost justice,“ konstatoval na úvod tiskové konference po jednání se Soudcovskou unií ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek a odkázal na plné znění svého prohlášení, kterým reagoval na kritiku Soudcovské unie.

Za dobu, co jsem podruhé ministrem jsem jmenoval 46 nových soudců a 36 nových státních zástupců, což je myslím jednoznačným důkazem toho, že jmenování nových funkcionářů neobstruuji,“ uvedl ministr spravedlnosti, ale připustil, že návrh na jmenování nebyl předem s nikým projednán, což by se do budoucna už nemělo stát. Ministr Blažek Soudcovské unii přislíbil, že kdyby v budoucnu ohledně jmenování soudního funkcionáře nastala obdobná situace, projedná ji s ní předem.

Ministr spravedlnosti bude o novém kandidátovi na post místopředsedy KS v Brně jednat s předsedou tohoto soudu a zároveň je připraven jeho jméno, stejně jako jména ostatních kandidátů na další posty v soudním systému, konzultovat i s prezidentem Soudcovské unie. To JUDr. Vávra potvrdil, stejně jako poznamenal, že si s panem ministrem vysvětlili důvody, proč se Soudcovská na minulá mediální prohlášení ozvala. „Je právem každého předsedy KS, aby si vybral vhodného člověka, který mu pomůže soud řídit, a kdyby již v úvodu zazněly argumenty Ministerstva spravedlnosti, které jsou obsaženy v aktuálním prohlášení, k žádnému sporu by nedošlo,“ dodal JUDr. Vávra s tím, že lepší komunikace, a nikoliv přes zástupce médií, je nezbytná. Prezident Soudcovské unie pak prohlásil, že nejmenování jednoho funkcionáře není zásahem výkonné moci do moci soudní“.

Se Soudcovskou unií jsme připraveni i nadále diskutovat, domluvili jsme se, že nebudeme v nejbližší době pokračovat ve veřejné polemice, neboť lidé nyní mají mnohem závažnější starosti a obavy a není v našem společném zájmu je zneklidňovat ještě více. K diskusi jsem ovšem samozřejmě kdykoli připraven. Uznávám argument Soudcovské unie, že zvolené odůvodnění, které poskytlo ministerstvo jako odpověď podle informačního zákona na svých stránkách, nebylo nejšťastnější,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Došlo i na prohlášení ministra Blažka z pátku 26. srpna, které se týkalo současné ekonomické a zejména energetické krize. Jak Pavel Blažek uvedl, jejím důsledkem by mohlo být ohrožení politického systému země. „Z pudu sebezáchovy se musíme zabývat legislativním řešením maximálních cen energií. Jde o velmi naléhavý problém a doufám, že do několika dnů bychom měli mít k dispozici právní rozbor, z něhož bude možné vytvořit i návrh účinného řešení, aby následně nevznikaly právní spory,“ dodal ministr spravedlnosti.

Redakce AD
Foto: AD‘

 

Go to TOP