Úřady zřejmě budou muset zveřejňovat údaje o platech a odměnách úředníků

Úřady a další instituce, například nově vymezené veřejné podniky, budou pravděpodobně muset poskytovat informace o platech a odměnách vysokých státních úředníků. Novelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která to má zajistit, na svém zasedání dne 20. července jednomyslně schválila Poslanecká sněmovna. Předpis musí ještě projednat Senát a podepsat prezident republiky.

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím měl být součástí českého právního řádu už od loňského července, neboť zavádí také změny související se směrnicí EU o otevřených datech. Sněmovna v předvolebním složení ale předpis nestihla projednat. Ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan na plénu řekl, že by z evropské úrovně hrozil reálný postih, pokud by z velké části transpoziční novela nebyla schválena v nejbližší době.

Poslanci nad rámec vládní předlohy schválili zpřesňující pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka, naopak úpravu výjimek ze zveřejňování smluv v jejich registru nepodpořili.

Vláda uvádí, že k rozšíření informační povinnosti přistoupila pouze tam, kde to výslovně vyžaduje evropská směrnice, je minimalistické. Cílem směrnice je podle důvodové zprávy reagovat na technologický pokrok rozšířením možnosti získávat informace od veřejného sektoru. K tomu má vést jak rozšíření okruhu poskytovaných informací, tak okruhu těch, kteří je musí poskytovat, i vícero způsoby jejich poskytování.

Veřejné podniky předloha vymezuje tak, že jde o společnosti, které vykonávají relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo v nichž státní orgány nebo veřejné instituce mají dominantní vliv. Týkat se to bude například energetické společnosti ČEZ, nebo podniků činných kupříkladu v dopravě. Předloha by ale zároveň měla zajistit lepší ochranu obchodních společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí.

Lépe chráněné by měly být podle novely rovněž údaje například o kritické infrastruktuře či ze soudních a rozhodčích řízení. Úřady by pak měla předloha ochránit před takzvanými šikanózními žádostmi o informace, na druhou stranu by měla zlepšit vymahatelnost práva na údaje.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv PS PČR

 

Go to TOP