Slib do rukou místopředsedkyně ČAK JUDr. Novotné složilo 98 advokátů

Dalších 98 advokátních koncipientů se dnes připojilo k téměř tisícovce těch, co za uplynulý rok a půl slavnostně složili advokátní slib. Místopředsedkyně České advokátní komory JUDr. Monika Novotná, do jejíž rukou nové advokátky a advokáti slib skládali, všem nejen poblahopřála, ale za celou advokacii poděkovala: „Měli jsme v posledních letech pocit, že mladí lidé o profesi advokáta přestávají jevit zájem. Jsem ráda, že se trend obrací a je vás tolik.“

Její slova potvrzují i statistiky: K 31. březnu 2022 bylo na ČAK zapsáno 2 749 advokátních koncipientů. Křivka propadu zájmu o koncipování, jako cesty, jak se stát advokátem, by se po opatrném zvednutí v roce 2021, kdy bylo zapsáno 2591 adeptů advokátního „řemesla“, mohla začít významněji zvedat. Mírný pokles počtu koncipientů Komora eviduje od roku 2013, kdy se jejich počet snížil z (doposud rekordních) 3 639 v roce 2012 na 3 588. Od té doby počty sice stále mírně, ale přesto klesaly, teprve loňský rok byl první „v černých číslech“.

Ke složení slibu mladé právníky přivede nejen minimálně tříleté období povinného koncipování, kdy kromě praxe musí vykázat i absolvování vzdělávacích akcí v podobě seminářů, přednášek či workshopů, ale zejména úspěšné složení advokátních zkoušek.

Od roku 2019 je v účinnosti nový advokátní zkušební řád, uchazeči musí nejprve k písemnému testu (100 otázek ze kterých musí správně zodpovědět minimálně 85) a poté se musí do 6 měsíců přihlásit k písemné a ústní části advokátní zkoušky.

Písemných testů se v roce 2021 zúčastnilo 419 koncipientů v Praze a 150 v Brně, prospělo 522, neprospělo pouhých 47 koncipientů, což je 92% úspěšnost.

Průměrně se úspěšnost u advokátních zkoušek dlouhodobě pohybuje kolem 76 %. V loňském roce zkoušky skládalo 755 advokátních koncipientů, z nich 597 uspělo, tedy úspěšnost 79 %.

Letos byly již vypsány 2 termíny advokátních zkoušek, 83 % koncipientů je absolvovalo s úspěchem, nemálo z nich dokonce s výtečným hodnocením.

Složení advokátních zkoušek nutně neznamená, že se držitel osvědčení stane advokátem, složí předepsaný advokátní slib a nechá se zapsat do seznamu České advokátní komory. Přesto: Za poslední cca rok a půl se z 894 koncipientů, kteří advokátní zkoušky úspěšně složili, nechalo zapsat 693 z nich, což je 77,5 %, tedy více než tři čtvrtiny.

Zdroj: Redakce AD
Foto: Archiv AD

Go to TOP