Koalice chystá novelu zákona o státní službě, dotkne se i ministerstev

Koalice chce zrušit odborné náměstky na ministerstvech, nově by zde byli výhradně náměstci političtí. Ministr by jich mohl mít víc než dva, jako je tomu ze zákona nyní. Vyplývá to z návrhu novely zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, který předložili předsedové vládních poslaneckých klubů. Předloha předpokládá také další změny ve státní službě – ty se týkají například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

 

Z odborných náměstků, tedy náměstků pro řízení sekcí, by se stali od ledna podle novely vrchní ředitelé sekcí. Koalice chce zároveň zrušit omezení, podle kterého člen vlády může mít nejvýše dva politické náměstky. Předkladatelé poukazují na to, že náměstek člena vlády nyní nemá významné pravomoci. V navrhovaném pojetí by představoval „přemostění mezi politickou částí moci výkonné a mezi úřednickým a zásadně apolitickým aparátem“, stojí v důvodové zprávě.

Zrušení odborných náměstků by přineslo i změnu označení například náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. Byl by nejvyšším státním tajemníkem.

Funkční období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků by předloha omezila na pět let. „Cílem nové úpravy je zvýšení flexibility ve státní službě a efektivity jejího výkonu. Nová úprava přinese do státní služby prvek vnitřní konkurence, která bude motivovat představené k udržování či zvyšování úrovně výkonu služby,“ stojí ve zdůvodnění návrhu. Státní správa by se navíc měla podle předlohy více otevřít pro odborníky zvenčí.

Zrychlení výběrových řízení na pozice ve státní službě chce koalice dosáhnout například zkrácením lhůty pro podávání přihlášek, elektronickou komunikací nebo rozšířením možností v omezení počtu uchazečů, kteří jsou přizváni na pohovor. Zaniknout by měl institut námitek proti průběhu a výsledku výběrového řízení, adepti by mohli využít stížnost podle správního řádu. Běžná úřednická místa by se obsazovala podle novely ve zjednodušeném výběrovém řízení.

Analytik protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu Jakub Černý označil novelu za „malý krůček k efektivnější státní správě“, mohla by podle něj o něco posílit pojistky její neutrality. „Způsob tvorby této novely služebního zákona považujeme opět za nešťastný,“ uvedl Jakub Černý k předkladu novely. Předloha podle něho vznikla v tajnosti a bez posouzení nezávislými oponenty a zřejmě i bez diskuse s opozicí. „Takhle zásadní legislativa přitom potřebuje společenský konsenzus a důvěru,“ dodal Černý. Podle Rekonstrukce státu by měla vláda připravit velkou reformu a zahájit práce na zcela novém služebním zákonu.

Koaliční předloha rovněž rozšiřuje možnosti pro slaďování rodinného a osobního života se státní službou. Upravuje služební studijní volno. Obecným cílem novely je podle předkladatelů „vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit v tomto ohledu i odpovědnost představených“.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP