Finanční analytický úřad neuspěl u NSS se stížností proti pokutě od ÚOHS

Nejvyšší správní soud zamítl svým rozhodnutím ze dne 19. dubna kasační stížnost Finančního analytického úřadu proti pokutě 250 000 korun. Uložil ji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za chyby při zadávání veřejné zakázky na dodávku softwaru za 10,5 milionu korun v roce 2017. Ministerstvo financí uvedlo, že FAÚ závěry rozhodnutí respektuje a při zadávání veřejných zakázek závěry soudu zohlední.

FAÚ se dopustil přestupku tím, že zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění a rovnou uzavřel smlouvu se společností Tovek. Podle antimonopolního úřadu se neprokázalo, že by software dokázal dodat jen jediný dodavatel. Rozhodnutí o pokutě později potvrdil Krajský soud v Brně. Pokuta uložená ÚOHS byla Finančním analytickým úřadem řádně a ve stanovené lhůtě uhrazená, řekl mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.

V kasační stížnosti FAÚ uplatnil věcné i formální námitky. Například kritizoval skutečnost, že v rozhodnutí o přestupku není výslovně uvedeno místo jeho spáchání. „Tato námitka je formalistická a svědčí o nepochopení jak závěrů judikatury, tak vlastního smyslu správního soudnictví,“ reagovali soudci NSS. Smlouva byla uzavřena v Praze, kde také sídlí zadavatel i vybraný dodavatel.

FAÚ také uváděl, že krajský soud neměl sám odborně posuzovat aktuálnost závěrečné zprávy ani reprezentativnost průzkumu trhu, který předcházel zadání zakázky, a měl kvůli tomu ustanovit znalce. Ani v tomto směru úřad podle NSS nechyboval.

Ze soudních rozhodnutí plyne, že FAÚ měl volit otevřenější formu zadávacího řízení, zřejmě se však obával, že nestihne zadat a uhradit zakázku dost rychle na to, aby na ni mohl čerpat dotaci. „Že stěžovatel přizpůsobil svůj postup obavě z tohoto rizika, je lidsky pochopitelné. Nemůže jej to ale zbavit odpovědnosti za přestupkové jednání,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Finanční analytický úřad je podřízený Ministerstvu financí a zabývá se analýzou podezřelých obchodů a prověřováním dalších podnětů. Plní tak funkci finanční zpravodajské jednotky. Vznikl v roce 2017 osamostatněním Finančního analytického útvaru, který do té doby působil jako součást ministerstva.


Zdroj: ČTK; NSS
Foto: canva.com

Go to TOP