Zadluženost je třeba řešit co nejrychleji, shodují se experti

Potřebujeme další milostivé léto? Čeká nás velká vlna insolvencí? A jaké jsou aktuální trendy v insolvenční problematice? Na tyto otázky odpovídali hosté debaty v rámci projektu Neduhy dluhů, který přináší diskuse expertů na téma oddlužení, firemních insolvencí a restrukturalizací, pomoci s dluhovou spirálou i prevenci předluženosti.

 

Ze zadluženosti se v Česku v uplynulých několika letech stala celospolečenská problematika a téma exekucí a insolvencí jen tak z veřejného prostoru nezmizí. „Ze zkušeností víme, že negativní jevy, jako je koronavirová pandemie, se do exekucí promítají se zpožděním až pěti let,“ uvedl v prvním bloku debaty prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík. Pandemie se tak zatím do statistik propsala trochu jinak, než bychom čekali – částečně totiž paralyzovala i exekutorské úřady a soudy, takže loni bylo zahájeno „jen“ 455 tisíc nových exekučních řízení. Oproti roku 2020 jde sice o osmiprocentní nárůst, průměr let 2015–2019 je však kolem půl milionu. A v dalších letech Mlynarčík očekává návrat k půlmilionové hranici.

Vlnu nových insolvencí očekává i druhý z účastníků první diskuse, předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl. Jak uvedl, dlouhodobý průměr zahájených insolvenčních řízení se pohybuje kolem 20 tisíc ročně. Luboš Dörfl také předpokládá, že kromě covidu do statistik v letošním roce promluví i další negativní jevy, jako jsou vysoké ceny energií či konflikt na Ukrajině, které mohou vést ke krachu větších podniků. V této souvislosti zmínil pozitivní kroky státu, který rozšířil paletu nástrojů řešení úpadku či oddlužení i na individuální úrovni. Důležité téma v souvislosti s dluhy je Luboše Dörfla takzvané milostivé léto, tedy možnost pro dlužníky splatit pouze původní jistinu bez úroků a dalších výdajů spojených s administrací dluhu.

 

Osvěta a prevence především

V dalším bloku debaty, který se týkal malých podniků a živnostníků, diskutovali dva zástupci Matzner Legal, advokáti Jiří Matzner a Ondřej Durďák, a insolvenční správce Marcel Petrásek.

Malé a střední podniky jsou právě těmi, které tvoří národní ekonomiky, proto i téma jejich insolvencí je vlastně důležitější než mediálně sledované krachy velkých firem, shodli se diskutující na úvod.  V tomto segmentu však ohledně insolvencí chybí osvěta. Podnikatelé a živnostníci často netuší, jaké mají možnosti řešení svých finančních obtíží. „Prevence v zásadě za jakoukoli cenu je levnější než následek,“ řekl Jiří Matzner s tím, že konkurzy, kdy ve firmách „už nic nezbude“ a zaměstnanci skončí na úřadu práce, nejsou v zájmu nikoho.

Lepší informovanost podnikatelů by uvítal i insolvenční správce Marcel Petrásek. „Firmy by měly řešit problémy co nejrychleji. Jakmile nastoupí insolvenční správce, je to signál, že už je situace vážná,“ řekl Petrásek. Obrovským rizikem pro fungování drobných podnikatelů je pak podle něj platební morálka velkých korporací vůči jejich odběratelům.

 

Individuální přístup se vyplácí

Třetí část debaty se točila kolem zadlužení fyzických osob. K tématu má blízko Stanislava Hejnová, ombudsmanka Moneta Money Bank a předsedkyně správní rady nadace Moneta Clementia, jež pomáhá klientům skupiny Moneta, kteří se kvůli tíživým životním situacím ocitnou v dluhových problémech. Nadace Moneta Clementia funguje necelý rok a v průběhu loňska řešila 123 případů.

I na individuální úrovni je podstatné nenechat dojít situaci k nejhoršímu. „Jsme schopni nabídnout odklad splátek, splátkovou dohodu třeba na sedm let, pokud klient má zájem, můžeme nabídnout cosi jako milostivé léto,“ popsala Hejnová nástroje, jež lze v rámci skupiny Moneta využít dříve, než se klienti stanou insolventními. Zároveň dodala, že se to skupině vyplácí, protože míra úvěrů se selháním v covidových letech zůstala nízká.

Ombudsmanka Hejnová mimo jiné zmínila i loni vyhlášené milostivé léto. Podle ní lépe splnit svůj účel, kdyby jej stát více komunikoval se všemi zainteresovanými subjekty. „Moneta se k akci připojila jako první banka v Česku. Měli jsme asi tisíc klientů v exekuci, milostivého léta jich využilo třicet. To mi nepřijde jako účinné,“ řekla Hejnová.

 

Rychlost, důvěra, transparentnost

V závěrečném panelu zaměřeném na velké korporace vystoupil advokát Martin Dančišin z Glatzova & Co, insolvenční správce Michal Žižlavský, zakladatel investiční skupiny Natland Tomáš Raška a Richard Nejezchleb, šéf správy selhaného portfolia v UniCredit Bank.

Obrovská nejistota na trhu, to je podle účastníků posledního bloku v současnosti největší problém pro poskytovatele úvěrů i jejich klienty. Podle Martina Dančišina tato nejistota může ještě zvýraznit stávající neduhy, jako je pomalá činnost soudů, včetně insolvenčních.

Důležitost rychlého jednání včetně podání insolvenčního návrhu zdůraznil i Michal Žižlavský. Připomněl nedávný případ SmartWings, kde proces mimosoudní restrukturalizace proběhl úspěšně právě díky včasnosti a dobré orientaci zúčastněných. Čas je zásadní i podle Tomáše Rašky z Natlandu, přičemž šance na přežití roste s velikostí firmy: „Čím větší firma, tím expertnější tým poradců, dřívější identifikace problému a větší pravděpodobnost, že jste schopni tu situaci řešit.“

Svou roli v odvrácení možného úpadku hraje i transparentnost a důvěra. Dančišin i Raška upozornili, že správným postupem je upozornit obchodní partnery i banky předem na vlastní problémy, aby pro ně vyhlášení insolvence nebylo překvapením.

Podle insolvenčního správce Michala Žižlavského aktuálně čelíme unikátnímu jevu, kdy insolvence nebude způsobovat jen podnikatelská neschopnost, ale také dva zásadní externí faktory: pandemie nemoci covid-19 a válka na Ukrajině.

 

Na tom, že nás čeká náročné období, se ale shodli všichni účastníci závěrečného panelu. V průběhu celé debaty z různých úst zaznívalo důležité sdělení: „Krach je běžnou součástí podnikání.“ Není to žádné stigma, které by si podnikatelé měli dál nést. Přesto se v Česku na ně často nahlíží jako na neúspěšné. Mezi iniciativy, které se snaží přispět k vymýcení tohoto stereotypu, se tak může přiřadit i projekt „Neduhy dluhů“.

 

Záznam jednotlivých bloků debaty je možné sledovat na YouTube kanále ZDE.

Záznam debat je možné sledovat na webu neduhydluhu.cz.

 

Redakce AD, Cover Story
Foto: canva.com

Go to TOP