Sněmovna znovu projedná návrh novely autorského zákona

V Poslanecké sněmovně je znovu návrh novely zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

V Poslanecké sněmovně je znovu návrh novely zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), díky níž by restaurace a některé další provozovny mohly být – v případě, že v nich hraje rozhlasový nebo televizní přijímač – osvobozeny od autorských poplatků. Zákonodárci by k ní měli dostat od vlády záporné stanovisko, a to především s ohledem na rozpor s mezinárodním právem i právem Evropské unie.

 

V současnosti jsou od poplatků osvobozena zdravotnická zařízení, která pouští rozhlas nebo televizi pacientům. Podle návrhu skupiny poslanců by se osvobození mělo týkat i provozoven, které neslouží ke zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání. „Účelem novely zákona je zpřístupnit hudební produkci v prostorách, které primárně slouží pro jiné účely, než je provozování hudební produkce, jako jsou kadeřnictví nebo restaurační provozovny, a jsou navštěvovány za účelem poskytnutí dané služby, nikoliv zpřístupnění hudební produkce,“ stojí ve zdůvodnění návrhu novely zákony.

Předkladatelé – na rozdíl od vládních legislativců – tvrdí, že návrh je v souladu s právem EU i s mezinárodními smlouvami. Podle vládních právníků je ale jakékoli zpřístupňování díla veřejnosti výkonem majetkového autorského práva. „Jak mezinárodní, tak unijní právo poskytují autorům ochranu od počátku bez ohledu na to, v jakých provozovnách nebo jiných prostorách ke sdělování díla veřejnosti dochází,“ uvedli v podkladech pro vládu, která se může k předloze vyjádřit ještě zhruba do konce roku.

Osvobození provozoven od autorských poplatků bylo ve hře už v minulém volebním období. Tehdejší senátní snahu Poslanecká sněmovna zamítla. Proti úpravě se stavělo Ministerstvo kultury i zhruba 1600 umělců prostřednictvím petice. Její obhájci zase namítali, že neokrádá autory, protože jen ruší zdvojené placení autorských poplatků.

Ve sněmovně se následně sešly hned dvě obdobné novely k osvobození provozoven, ty však PS do voleb nestihla projednat.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay.com

Go to TOP