Nově zvolení funkcionáři ČAK a oblasti jejich působení

Na prvním jednání představenstva konaném dne 3. listopadu 2021, o němž jsme již informovali, byl předsedou Komory, který ji bude v nadcházejícím dvouletém funkčním období reprezentovat – ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK –, zvolen JUDr. Robert Němec, LL.M. Místopředsedkyní pověřenou dohledem nad činností pobočky ČAK v Brně byla zvolena JUDr. Michala Plachká, LL.M. Dalšími místopředsedy byli zvoleni: JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., JUDr. Monika Novotná a JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

Na druhé schůzi představenstva konané dne 14. prosince 2021 si pak členové i náhradníci představenstva rozdělili odpovědnost za jednotlivé úseky činnosti ČAK, a to následujícím způsobem:

 

PŘEDSEDA ČAK

 

 JUDr. Robert Němec, LL.M.

„V plném rozsahu se hlásím ke společnému programovému prohlášení představenstva. Svoji úlohu vidím jako roli dirigenta, který bude řídit těleso složené z členů a náhradníků, z nichž každý bude zodpovědný za realizaci společného programového prohlášení v konkrétní oblasti.“

 

 

 

Další působnost zejména v oblastech:

 • Legislativa, především v oblasti civilního a procesního práva
 • Účast ČAK v mezinárodních advokátních organizacích, budování a upevňování bilaterálních vztahů
 • Efektivní řízení a digitalizace agend ČAK

 

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ ČAK

 

JUDr. Monika Novotná
místopředsedkyně pro hospodářskou činnost ČAK

„Moderní Komora – pro advokáty i pro jejich ochranu.“

 

 

 

 

Další působnost zejména v oblastech:

 • Rozpočtový a hospodářský výbor ČAK
 • Legislativa, především v oblasti veřejného práva a daňových předpisů
 • Sekce pro veřejné právo
 • Vzdělávání advokátních koncipientů a s tím související reforma advokátních zkoušek

 

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.
místopředseda pro mezinárodní vztahy ČAK

„Moderně a efektivně, ale s respektem k nejlepším tradicím.“

 

 

 

 

Další působnost zejména v oblastech:

 • Dohled na Odborem mezinárodních vztahů ČAK
 • Digitalizace právních služeb
 • Digitalizace agend ČAK
 • Sekce pro rozhodčí řízení

 

JUDr. Petr Toman, LL.M.
místopředseda pro vnější vztahy ČAK

„Prostřednictvím vnějších vztahů se chci podílet na tom, aby advokacie byla sebevědomým, silným a noblesním stavem.“

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Vnější vztahy, mediální oblast a PR
 • Výkon funkce předsedy redakční rady BA a AD a Výboru pro vnější vztahy a internetové rady
 • Dohled nad Odborem vnějších vztahů ČAK
 • Legislativa, především v oblasti trestního práva a advokátních předpisů

 

JUDr. Michala Plachká, LL.M.
místopředsedkyně 
pověřená dohledem nad činností pobočky ČAK v Brně

„Komora, kterou můžeme mít rádi.“

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Dohled nad činností pobočky ČAK v Brně
 • Vzdělávací aktivity, zejména na pobočce ČAK v Brně
 • Komunikace ČAK v „nových médiích“

 

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA ČAK

 

JUDr. Tomáš Sokol

„Odbornost. Odpovědnost. Odvaha.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Trestněprávní legislativa, zapojení ČAK do příprav nového trestního řádu
 • Legislativa související s advokátní mlčenlivostí
 • Problematika vinklářství

 

JUDr. Michal Žižlavský

„Prosazuji silnou Komoru, která zabrání zániku naší profese.“

 

 

 

 

 

Působnost zejména v oblastech:

 • Insolvenční legislativa, insolvenční sekce
 • Zapojení ČAK do příprav civilního řádu soudního
 • Oblast médií a vnějších vztahů ČAK, Výbor pro vnější vztahy ČAK a internetová rada

 

Mgr. Lukáš Trojan

„Advokátní komora – silná navenek, přátelská uvnitř.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Legislativa v trestněprávní oblasti
 • Výbor zákonné advokátní mlčenlivosti a Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů
 • Monitoring soudních sporů vzniklých z kárných rozhodnutí
 • Dohled nad Odborem matriky ČAK
 • Vytvoření poradního orgánu pro oblast etiky

 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

Vzdělaná a kultivovaná advokacie je základem advokacie důvěryhodné a respektované.

 

 

 

 

Působnost zejména v oblastech:

 • Vzdělávání, především rozvoj dalšího (celoživotního) vzdělávání advokátů
 • Mezinárodní vztahy ČAK
 • Sekce pro rozhodčí řízení

 

Mgr. František Korbel, Ph.D.

„Silná Česká advokátní komora v legislativě.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Legislativa, především v oblasti soukromého práva
 • Digitalizace právních služeb a agend ČAK

 

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

„Komora jsme my, ne oni.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Hospodářský a rozpočtový výbor ČAK
 • Mezinárodní vztahy, zejména spolupráce s německy mluvícími oblastmi
 • Vnější vztahy ČAK v oblasti spolupráce s ostatními právnickými profesními organizacemi a soudy
 • Vzdělávání advokátů a koncipientů

 

NÁHRADNÍCI PŘEDSTAVENSTVA ČAK

 

JUDr. Antonín Mokrý

„Vzdělaná advokacie s respektem doma i v zahraničí.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Sekce pro mezinárodní právo a právo EU
 • Česká delegace v CCBE

 

JUDr. Radim Miketa

„Regiony musí být v advokacii slyšet.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Výbor regionálních zástupců ČAK
 • Dohled nad Odborem výchovy a vzdělávání ČAK

 

Mgr. Kamil Blažek

„Chci advokacii vlivnou ve veřejném prostoru a s dobrou pověstí ve společnosti.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Legislativa a relevantní advokátní lobbing
 • Mezinárodní vztahy
 • Spolupráce advokacie s veřejným sektorem a politickou reprezentací

 

Mgr. Hana Gawlasová

„Nezávislost, respekt, spolupráce.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Programová podpora advokátek a advokátních koncipientek
 • Mezioborová spolupráce ČAK s dalšími právnickými profesními organizacemi
 • Budování dostupného systému know-how dokumentů a procesů pro advokáty

 

Mgr. Pavel Kroupa

„Vzájemná komunikace klíčem k úspěšné spolupráci.“

 

 

 

 


Působnost zejména v oblastech:

 • Součinnost a kooperace v oblasti náplně práce pobočky ČAK v Brně
 • Komunikace s advokáty, zejména v oblasti sociálních sítí a prostřednictvím funkčního webu ČAK

 

PŘEDSEDA KONTROLNÍ RADY ČAK

 

JUDr. Jan Mikš

 

 

 

 

 

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ KONTROLNÍ RADY

JUDr. Erik Orlet

JUDr. Petr Poledne, Ph.D.

JUDr. Irena Schejbalová

Mgr. Petr Smejkal

 

 

PŘEDSEDA KÁRNÉ KOMISE ČAK

 

JUDr. Tomáš Herblich

 

 

 

 

 

 

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ KÁRNÉ KOMISE

JUDr. Josef Skácel

Mgr. Michal Zahnáš

 

 

PŘEDSEDA ODVOLACÍ KÁRNÉ KOMISE ČAK

 

JUDr. Bohuslav Sedlatý

 

 

 

 

 

 


MÍSTOPŘEDSEDOVÉ ODVOLACÍ KÁRNÉ KOMISE

Mgr. Martin Bělina

JUDr. Jiří Hartmann

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP