Kulatý stůl MSp a GRETA se zaměřil na boj proti obchodování s lidmi

„Obchodování s lidmi je celosvětový fenomén, nebezpečný jev, který se bohužel nevyhýbá ani České republice,“ řekl na úvod setkání zástupců českých resortů a institucí se zástupci Expertní skupiny Rady Evropy pro potírání obchodu s lidmi (GRETA) náměstek ministryně spravedlnosti Mgr. Michal Franěk.

 

Michal Franěk

Diskuse expertů k tématu boje proti obchodování s lidmi proběhla dne 8. listopadu v Praze a jejím primárním cílem bylo zhodnotit dosavadní implementaci Úmluvy Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi, jež byla Českou republikou ratifikována v březnu roku 2017. Setkání bylo také příležitostí pro sdílení informací, osvědčených postupů a navázání spolupráce za účelem posílení boje proti obchodování s lidmi.


„Úmluva se zaměřuje na témata, které Česká republika považuje za důležité“,
uvedl také Franěk. „Jedním z hlavních je ochrana obětí obchodování s lidmi. Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, který je zajišťován Ministerstvem vnitra ve spolupráci s dalšími subjekty, tuto prioritní oblast reflektuje. Neméně důležitá je i dostatečná identifikace obětí, důraz na ochranu zranitelných skupin, zejména dětí či kvalitní spolupráce na národní a mezinárodní úrovni“, doplnil náměstek Franěk.

O těchto a dalších tématech následně proběhla diskuse expertů dotčených ministerstev, policie, státního zastupitelství, soudů, vzdělávacích institucí či neziskových organizací. Pozornost byla věnována také právnímu rámci týkajícímu se jak postihu pachatelů, tak identifikace a ochrany obětí této trestné činnosti. Diskutovalo se i o řešení problematiky nucené práce, jejíž postih a prevence patří mezi hlavní výzvy v boji proti obchodování s lidmi.

Kulatý stůl pořádala GRETA ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. GRETA je součástí Rady Evropy a tvoří jí 15 expertů zaměřujících se na ochranu lidských práv, asistenci a ochranu svědků a činnosti směřující k potírání obchodu s lidmi. Na základě Úmluvy pak GRETA provádí hodnocení její implementace v signatářských zemích a v tomto ohledu vydává doporučení adresovaná národním orgánům. V rámci hodnotícího a monitorovacího mechanismu může požádat o setkání s experty vybrané země.

Hlavní hodnotící návštěva skupiny GRETA proběhla v České republice v březnu 2019. Na jejím základě byla vypracována zpráva s konkrétními doporučeními, jak boj proti obchodování s lidmi v České republice zlepšit a zintenzívnit. Stav plnění doporučení byl diskutován na proběhnuvším setkání, přičemž závěrečnou zprávu by Česká republika měla zástupcům skupiny GRETA zaslat nejpozději v červnu příštího roku.

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: ČAK; canva.com

Go to TOP