PMS si připomíná dvacetileté působení v trestní justici na území ČR

Společně s Konfederací evropských probačních služeb (Confederation of European Probation) spolupořádá Probační a mediační služba ve dnech 11. až 13. října 2021 v pražském hotelu Pyramida mezinárodní setkání, kterým si mimo jiné připomíná dvacetileté působení PMS v trestní justici na území České republiky.

 

Úvodem konference s názvem „The Restoration of Normality: Mirroring the Past in the Future“ („Obnova normality: zrcadlení minulosti v budoucnosti“) pozdravili účastníky akce ministryně spravedlnosti České republiky Mgr. Marie Benešová, generální tajemník CEP Willem van der Brugge a ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková.

Odborníci z patnácti evropských zemí se budou na konferenci zabývat minulostí, ale hlavně budoucností probace, zaměří se na téma restorativní justice, spolupráci mezi agenturami, radikalizaci a obnovu v komunitě, domácí násilí, sociální podporu a integraci, ale i vzdělávání a odbornou přípravu.

 

         

 

Zdroj: PMS
Foto: archiv PMS

Go to TOP