Advokátní lobby

Na adresu vedení Komory občas zaznívá výtka, že Komora dostatečně nehájí zájmy advokátů v legislativním procesu, jinými slovy, že dostatečně nelobbuje za práva advokátů. Nejčastěji pak tyto výhrady směřují k tomu, že se Komoře dlouhodobě nedaří prosadit zvýšení odměn stanovených advokátním tarifem.

 

Je bohužel pravda, že se tarif, ani přes opakovanou snahu Komory a řadu předložených návrhů, žádnému ministrovi spravedlnosti za posledních deset let zvýšit nechtělo a jediným světélkem na konci tunelu je veřejný příslib současné paní ministryně, že zruší tzv. povodňovou daň, kterou byl před mnoha lety snížen advokátní tarif o 20 % pro ex offo zástupce v občanském a v trestním řízení. Advokátní tarif je zkrátka v rukou ministerstva a, snad kromě hrozby stávkou, advokáti nemají příliš velkou páku k prosazení jeho navýšení. Nedávné výsledky parlamentních voleb přinášejí určitou naději, ale je třeba si uvědomit, že změna tarifu má svoje rozpočtové dopady a její prosazení nebude jednoduché u kteréhokoli ministra spravedlnosti.

Není však pravdou, že by Komora na legislativním poli jakkoliv zahálela. Komora pouze z pochopitelných důvodů zachovává přiměřenou zdrženlivost při informování veřejnosti o svých legislativních aktivitách. K tomu je vhodné poznamenat, že zájem advokacie není vždy v souladu se zájmy jiných zájmových skupin. Navíc se stačí podívat do archivu našich médií, jak snadno a rádi politici informují o tom, co „úžasného a skvělého“ se jim nepodařilo prosadit kvůli tzv. advokátní lobby. Pokud tedy Komora v legislativním procesu něco skutečně chce prosadit, je třeba postupovat přiměřeně delikátně a diplomaticky, jinak může být každý dobrý záměr zmařen hned na začátku. Někdy je také dobré pečlivě zvažovat, zda je vůbec vhodná doba, s ohledem na stávající politickou situaci, nějaké legislativní návrhy předkládat. Ono se totiž také může stát, že původní dobrý návrh se v průběhu legislativního procesu výrazně pokazí.

Skutečností je, že vedení Komory je v pravidelném kontaktu s legislativci v obou komorách Parlamentu, s legislativním odborem Ministerstva spravedlnosti a dalších ministerstev. Legislativní odbor Komory zajišťuje rozsáhlou agendu na úseku vnější legislativy, kam patří monitoring legislativního procesu na vládní i parlamentní úrovni, uplatňování připomínek k návrhům právních předpisů se zvláštním zaměřením na předpisy týkající se výkonu advokacie, prosazování zájmů advokacie v legislativním procesu a přípravu a realizaci legislativní iniciativy. Legislativní odbor v posledních letech zpracoval stovky stanovisek, jejichž společným jmenovatelem vždy byla a je ochrana práva klientů na právní pomoc, nezávislosti advokacie, advokátního tajemství a ochrana trhu právních služeb proti neoprávněnému podnikání. Za zmínku stojí vedle novelizace zákona o advokacii zejména úspěšná ochrana důvěrnosti vztahu mezi klientem a advokátem při implementaci směrnic DAC 5, DAC 6 a AML, které představují jinak nebývalý zásah do tradičního chápání role advokátů, na které stát a EU přenáší velké množství povinností a odpovědnosti v oblasti správy daní a opatření proti praní špinavých peněz. Komora se rovněž vyjadřovala k trestnímu řádu, zejména k otázce trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, kontrolnímu hlášení, ke kybernetické obraně, k použití zpravodajských informací jako důkazu v trestním řízení, k návrhu zákona o lobbování, k novele trestního zákoníku, zejména pokud jde o trestný čin maření spravedlnosti, k návrhu zákona o realitním zprostředkování, k novele exekučního řádu a insolvenčního zákona, k zákonu o hromadných žalobách a k desítkám návrhů předpisů předkládaných v době nouzového stavu.

Některé připomínky se nám podařilo společnými silami v legislativním procesu prosadit, některé ne, některé legislativní návrhy jsou stále v běhu. V každém případě jde o nekonečný příběh a Komora samozřejmě v této činnosti bude i nadále pokračovat s maximálním nasazením a s podporou všech advokátů.

 

JUDr. Robert Němec, LL.M., kandidát platformy Moderní advokacie v rámci Kandidátky 21 do představenstva ČAK
Foto: Jan Kolman 

Go to TOP