Tři pražské radnice chtějí obnovení možnosti vykázat závadné osoby

Vedení městských částí Praha 1, 2 a 5 chtějí obnovení zákonné možnosti obcí vykázat osoby opakovaně páchající přestupky ze svého území. Je to podle nich nástroj, jak bojovat s narkomany a lidmi bez domova, kteří se opakovaně dopouštějí závadného chování. Kromě toho požadují po Magistrátu hl. m. Prahy, aby pro tyto osoby budoval další centra nebo revidoval související vyhlášky. Zástupci uvedených radnic podepsali v tomto smyslu dne 17. září 2021 společnou deklaraci.

 

Možnost samospráv vykázat ze svého území až na tři měsíce osoby, které opakovaně páchaly vybrané typy přestupků, platila mezi lety 2013 a 2017. Zanikla s novým zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který nabyl účinnosti 1. července 2017. Její pokračování tehdy kritici označili za neústavní, některé obce naopak zrušení trestu kritizovaly.

„Vypuštěním tohoto správního trestu došlo k tomu, že obce ztratily jakýkoliv účinný nástroj proti osobám, které opakovaně páchají na jejich území přestupky. Opakované ukládání pokut je zcela neúčinné,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová. Dodala, že zapojené městské části chtějí docílit toho, aby hlavní město, potažmo Svaz měst a obcí, hned po volbách podaly nové sněmovně návrh na obnovení zákazu pobytu.

Radnice Prahy 1 řeší velkou koncentraci narkomanů a lidí bez domova zejména ve Vrchlického sadech u hlavního nádraží, Praha 5 pak na Andělu a u tramvajové zastávky U Zvonu, kde se nachází centrum pro drogově závislé. Podle starosty Prahy 1 Petra Hejmy a starostky Prahy 5 Renáty Zajíčkové by Magistrát hl. m. Prahy měl zajistit rozšíření počtu kontaktních míst. „Musíme vytvořit infrastrukturu nízkoprahové péče, abychom se o ty lidi dokázali společně postarat,“ řekl Petr Hejma.

Současné vedení magistrátu v tom podle nich nekoná.

Deklarace, kterou zástupci tří radnic podepsali, obsahuje i řadu dalších bodů – například požadavek na úpravu městských vyhlášek, zahrnující zákaz aktivního žebrání nebo injekční aplikace drog. Ta se podle něj nyní musí řeší přes přestupek o veřejném pohoršení, ale k tomu je nutné najít tři svědky, kteří se cítili pohoršeni, což je v praxi nereálné.

V deklaraci je zmíněn například také vznik jednotného informačního systému klientů nestátních neziskových organizací, zamezení zneužívání substituční léčby drogově závislými, větší zapojení městských částí do přípravy koncepčních dokumentů nebo posílení aktivity strážníků a policistů v rizikových lokalitách.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP