Pozvánka SAK na 2. ročník golfového turnaje právnických profesí 2021

Slovenská advokátní komora zve kolegy z České republiky na druhý ročník Golfového HCP turnaje právnických profesí.

Stejně jako loni je tento turnaj určen širšímu okruhu golfistů a golfistek –zástupcům všech právnických profesí, tedy nejen advokátům a koncipientům, ale i notářům, soudcům, exekutorům, soudním úředníkům, státním zástupcům, vysokoškolským pedagogům na právnických fakultách, podnikovým právníkům…, a to nejen ze Slovenska, ale i ze zahraničí.

„Účelem turnaje je skloubit zábavu, sportovní zápolení s příjemně stráveným časem a třeba i setkáním spolužáků z vysoké školy, ale hlavně přispět k opětovnému sblížení právnických profesí při pohodové sportovní události,“ zve za pořadatele Mgr. Ján Kutan, na jehož e-mail kutan@sak.sk je možné se přihlásit.

Turnaj se uskuteční 4. 10. 2021 od 9 hodin v Penati Golf Resortu, Šajdíkove Humence.

 Bližší informace o organizaci turnaje, propozicích a registraci – SAK Golf 2021 A.

Slovenská advokátní komora
Foto: canva.com

Go to TOP