Omezení možností telemarketingu upraví zákon o elektronických komunikacích

Komentováno pro AD

Operátoři s reklamními telefonickými nabídkami služeb a výrobků budou moci oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli. V novele zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích to schválila 15. září Sněmovna. Odmítla tak senátní úpravu, která směřovala proti omezení možností telekomunikačního marketingu. Český právní řád se tak přizpůsobuje evropskému kodexu elektronických komunikací.

 

Změna v telemarketingu nahradí dosavadní praxi, podle níž reklamní nabídky nesmějí směřovat jen k těm, kteří si to výslovně nepřejí. Schválená změna také zajistí lepší prokazatelnost, a tedy i možnosti trestání případných porušení zákona, uvedl člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Lukáš Zelený. „Nepochybně také nastane určitá kultivace podnikatelského prostředí a jeho narovnání pro společnosti, které dnes daných nepřijatelných praktik nezneužívají,“ dodal.

Největší změny v novele se dotknou provozovatelů internetových stránek, a to zejména ve zpracování osobních údajů. Zavádí totiž takzvaný opt-in režim pro cookies a další sledovací technologie, který předpokládá předběžný aktivní souhlas uživatele s jejich použitím.

„Nově budou muset provozovatelé webových stránek získat od návštěvníka souhlas, aby mohli používat nástroje, díky kterým mohou snadno zjistit, jaké části webových stránek jsou pro návštěvníky atraktivní a které naopak přehlížejí, co uživatele nejvíce zajímá a kam je lepší umístit reklamní plochu. Tyto nástroje často využívají cookies (malé soubory s informacemi, které jsou ukládány do zařízení uživatele) nebo čtou některé informace ze zařízení uživatele, ať se jedná o počítač, mobilní telefon nebo tablet. Bez souhlasu to nepůjde,“ komentoval změnu Mgr. Michal Nulíček, LL.M., partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Novela mění dosavadní pravidla pro používání cookies a podobných sledovacích technologií a přistupování k údajům v zařízení uživatele (např. geolokační údaje nebo údaje o zařízení uživatele). Tyto technologie slouží k získání vstupních dat pro různé analytické, statické a marketingové nástroje, které jsou využívány zejména pro účely online marketingu k vyhodnocení toho, jakým způsobem se uživatel na stránkách pohybuje a co ho zajímá.

Přelomová změna spočívá právě v zavedení režimu opt-in. To znamená, že nově bude muset uživatel vyslovit předem prokazatelný souhlas s použitím cookies a jiných technologií. Bez souhlasu nebude možné cookies a jiné technologie využívat a to až na ty, které jsou nezbytné pro fungování samotné webové stránky nebo jiné služby výslovně vyžádané uživatelem, na ty se totiž vztahuje jedna z mála výjimek. Souhlas tak nebude nadále potřeba např. pro cookies, které jsou potřeba výhradně pro vložení zboží do nákupního košíku a dokončení objednávkového procesu.

Změna se dotkne prakticky každého, kdo má webové stránky. Především pak těch společností, které přes webové stránky prodávají zboží a služby nebo získávají nové klienty. Ty totiž často využívají velké množství nástrojů, na které právní úprava dopadá. V důsledku této změny budou muset společnosti změnit stávající podobu cookie lišt. Ty totiž v současně době zpravidla fungují v režimu opt-out. Ten umožňuje provozovatelům webů přistupovat do zařízení uživatele relativně volně do doby, než uživatel projeví svůj nesouhlas. Pasivita uživatele dosud provozovatelům webů vyhovovala, nově však bude nutné uživateli navést k aktivnímu udělení souhlasu. Za tímto účelem bude potřeba zejména připravit textací souhlasů a seznam třetích stran, kterým jsou údaje z cookies předávány například za účelem marketingu. Z technického hlediska pak bude nezbytné zajistit řešení cookies lišty, a to buďto vlastní, nebo komerční řešení. Z komerčních řešení nabízených na trhu se bude jednat o consent management nástroje, umožňující sběr, zaznamenávání a správu (včetně odvolání) souhlasů. Dále bude nutné upravit informace o zpracování, zejména zohlednit zpracování v souvislosti a cookies, sbírané souhlasy a předávání osobních údajů třetím stranám.

Novela, která do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, má usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň má podnítit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra. Evropský kodex pro elektronické komunikace má mimo jiné umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm. Podle ČTÚ se usnadní vstup podnikatelů na trh zmenšením některých bariér. Novela má podle vlády také přinést větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra nebo zavedení systému výstrahy.

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce, tedy rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.

Zákon teď míří k podpisu prezidenta a účinný bude od 1. ledna 2022. Úřad pro ochranu osobních údajů byl v této oblasti v minulém roce velmi aktivní, když provedl minimálně 7 kontrol zaměřených právě na používání cookies. Současně právě na webové stránky vedou často první kroky úřadu před zahájením kontroly nebo v jejím průběhu. Je tak jasné, že i ze strany tohoto dozorového úřadu je právě problematice cookies věnována poměrně značná pozornost. 

Zdroj: ČTK; media-list
Foto: canva.com

Go to TOP