Senát odmítl novelu zákona o elektronických komunikacích

Senát odmítl návrh, podle něhož by operátoři s reklamními telefonickými nabídkami služeb a výrobků mohli oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli. Horní komora o tom rozhodla 22. července při projednávání novely zákona č. 311/2019 Sb., o elektronických komunikacích, která má mimo jiné urychlit zavádění vysokorychlostního internetu. Novelu nyní dostane k posouzení Sněmovna, která může senátní úpravy odmítnout.

Novinka by měla nahradit dosavadní praxi, podle níž reklamní nabídky nesmějí směřovat jen k těm, kteří si to výslovně nepřejí. Proti změně měl výhrady Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Sněmovna proto její účinnost posunula o půl roku.

Největší změny v novele se dotknou provozovatelů internetových stránek zejména ve zpracování osobních údajů. Zavádí totiž takzvaný opt-in režim pro cookies a další sledovací technologie, který předpokládá předběžný aktivní souhlas uživatele s jejich použitím. „Provozovatelům webových stránek to značně komplikuje situaci, nadále se už nebudou moci spoléhat na pasivitu uživatelů,“ sdělil partner advokátní kanceláře Rowan Legal Mgr. Michal Nulíček, LL.M. „To v podstatě znamená přípravu nových textací souhlasů i seznamů třetích stran, kterým budou údaje získané z cookies předávány za účelem marketingu,“ dodal.

Novela, která do českého práva zavádí evropský kodex pro telekomunikace, má usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň má podnítit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

Český telekomunikační úřad mrzí, že novela nebyla schválena. „Tato novela zcela v souladu s politikou EU mimo jiné významně zlepšovala ochranu soukromí spotřebitele, a i jinak pozitivně upravovala podmínky pro trh elektronických komunikací, který je velmi dynamický a stávající právní úprava je v mnoha oblastech již zastaralá. Věříme, že Poslanecká sněmovna svůj původní postoj i v krátkém zbývajícím čase do voleb potvrdí,“ uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Senátoři rovněž upravili pasáž novely, která se týká řešení sporů mezi vlastníky a uživateli domů ohledně budování telekomunikačních sítí. Nově by účastníkem sporu mohl být operátor.

Evropský kodex pro elektronické komunikace má mimo jiné umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm. Novela má podle vlády přinést větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra nebo zavedení systému výstrahy.

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce, tedy rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.

Novela umožní lidem, aby na tísňové linky mohli zasílat i SMS. Nemuseli by tak komunikovat se záchranáři jenom pomocí volání, ale mohli by zasílat textové zprávy. Pokud to bude technicky proveditelné, budou možné i další způsoby komunikace. Mobilní operátoři budou mít povinnost poskytovat osobní nebo identifikační údaje o svých klientech pro jejich lokalizaci v případech, kdy tento klient volá na tísňovou linku.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP