Uzavření heren a kasin letos na jaře bylo v rozporu se zákonem, rozhodl NSS

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil svým rozsudkem 9 Ao 10/2021 – 27 ze dne 24. června 2021 skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví nemělo pravomoc letos na jaře plošně zakázat provoz heren a kasin. Vyhověl tak společnosti Synot Tip, která působí na loterijním trhu, a zpětně konstatoval nezákonnost opatření obecné povahy – mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 5. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, ve znění opatření obecné povahy MZd ze dne 22. 5. 2021, č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, a ze dne 25. 5. 2021, MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN, v části čl. I. bodu 4. písm. a). Společnost Synot Tip zváží, zda bude žádat náhradu vzniklých škod, uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel Petr Mikoška.

 

Nejvyšší správní soud se zabýval opatřeními přijímanými podle pandemického zákona, která platila v jiných obdobích, ale obsahově byla podobná nebo totožná, již dříve. Dospěl tehdy k závěru, že podle pandemického zákona nelze omezovat služby, a tedy ani herny, protože nespadají pod obchod a výrobu. Kritizoval také praxi, kdy Ministerstvo zdravotnictví fakticky zakazovalo některé formy podnikání tím, že neumožnilo přístup veřejnosti do provozoven.

Podobnou regulaci nelze mimo nouzový stav opřít ani o zákon o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje spíše cílená lokální opatření v ohniscích nákazy. Uzavření provozoven má směřovat k omezení styku osob podezřelých z nákazy, uvedl soud ve svém rozhodnutí. Plošné opatření by připadalo v úvahu jen v situaci, kdy je ohniskem celý stát a podezřelí jsou všichni.

„Od začátku nám bylo jasné, že vláda jednala protizákonně. Jsme rádi, že nám dal Nejvyšší správní soud zapravdu. Samozřejmě, že na toto rozhodnutí budeme reagovat a zvažovat žádost o náhradu vzniklých škod,“ uvedl Petr Mikoška.

Podle Synotu vláda obešla zákon a stanovila podmínky, které sice vydávala za omezení, ale ve skutečnosti šlo o totální zákaz provozu. „Naše společnost vždy respektovala daná pravidla, nicméně zákaz provozu našich služeb byl pro nás od začátku v rozporu se zdravým rozumem. V prostorách našich provozoven není výrazná kumulace osob, navíc je ze zákona každý host evidován a prostory jsou monitorovány. Je tedy velmi snadné dodržovat jakákoliv bezpečnostní opatření a identifikovat každou osobu, která by mohla přijít do styku s potencionálním rizikem nákazy,“ domnívá se Petr Mikoška.

Nejvyšší správní soud v poslední době opakovaně vytýká Ministerstvu zdravotnictví překračování kompetencí a nedostatečné odůvodnění mimořádných opatření. Opatření, která soudy zrušily či označily částečně za nezákonná, je v současné době již více než 20.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP