ESLP odmítl stížnost známého stěžovatele Alberta Žirovnického

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) zveřejnil dne 10. června 2021 rozhodnutí č16008/20 o jedné ze stížností, které v uplynulých letech podal autor mnoha žalob proti státu na národní i mezinárodní úrovni Albert Žirovnický. Nynější případ Žirovnický proti České republice se týkal délky občanskoprávního řízení a navazujícího řízení o odškodnění za průtahy. ESLP tuto stížnost odmítl právě s poukazem na sklon stěžovatele zahajovat velké množství soudních řízení.

 

Albert Žirovnický namítal porušení svého práva na projednání věci v přiměřené lhůtě. V původním řízení se neúspěšně domáhal vrácení své básnické sbírky. V minulosti ji totiž daroval své tehdejší manželce, která ji za jeho pobytu ve vězení předala policejnímu vyšetřovateli. Soudy v navazujícím řízení o odškodnění sice uznaly, že původní řízení trpělo průtahy, Žirovnickému ale nepřiznaly žádné finanční zadostiučinění. Řízení pro něho totiž nebylo nijak zásadní, a délka trvání tak na něj neměla negativní emoční dopad. Původní řízení trvalo téměř jedenáct let a spor o odškodnění přes šest let.

Podle mínění Evropského soudu pro lidská práva české soudy v odškodňovacím řízení dostatečně vysvětlily, proč stěžovateli nenáleží peněžité zadostiučinění. Hlavním účelem takové náhrady je totiž odškodnění za úzkost, potíže a nejistotu vzniklé v důsledku průtahů. Pokud se však člověk až příliš často uchyluje k vedení soudních sporů, musí to mít vliv na jeho vnímání újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení. Žirovnický tak za daných okolností ztratil postavení oběti namítaného porušení Evropské úmluvy o lidských právech.

U námitky průtahů vzniklých v samotném odškodňovacím řízení štrasburský soud shledal, že v něm stěžovatel nevznesl konkrétní požadavek směřující k navýšení finančního zadostiučinění za údajnou nepřiměřenou délku tohoto řízení, a tedy nevyčerpal dostupné prostředky nápravy.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Žirovnický proti České republice naleznete v anglickém jazyce ZDE.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: curia.europa.eu

Go to TOP