ESLP zamítl stížnosti českých rodičů kvůli očkování dětí

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku zamítl stížnosti šesti českých rodičů, kteří se na něj obrátili kvůli povinnému očkování dětí. Velký senát označil nastavení povinného očkování v České republice za adekvátní a do světa vyslal zprávu, že kromě základních práv má člověk i základní povinnosti a odpovědnost vůči druhým. Vyzdvihl tak důležitost sociální solidarity ve společnosti.

 

Ve věci Vavřička a ostatní proti České republice se šestice rodičů obrátila na Evropský soud pro lidská práva, kde namítala, že stát nepřiměřeně zasáhl do jejich práv, když jim za nenaočkování dětí uložil pokutu nebo jejich děti nepřijal do mateřských škol. Takový postup je dle jejich názoru v rozporu s právem na respektování soukromého života, s právem na svobodu myšlení a s právem jejich dětí na přístup ke vzdělání. Před ESLP poukazovali především na přebujelý rozsah očkování v tuzemsku, který dle nich není opodstatněný a není o něm rozhodováno transparentně.

První stížnost proti povinnému očkování podal u ESLP v roce 2013 Pavel Vavřička, který v roce 2003 nepřivedl dceru a syna k očkování proti tetanu, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Krajská hygienická stanice mu poté vyměřila pokutu a Vavřička se obrátil na české soudy. Ústavní soud v roce 2011 rozhodl, že by soudy měly v odůvodněných případech upustit od pokutování i jiného nátlaku na rodiče, kteří odmítají povinné očkování svých dětí. Samotnou povinnost očkování ale nezpochybnil.

Další stížnosti se týkaly toho, že školky odmítly přijmout ke vzdělávání děti, které nebyly řádně očkované.

Sedmnáctičlenný velký senát dnes na uzavřeném online vyhlášení rozsudku námitky stěžovatelů zamítl. Prohlásil, že systém povinného očkování je ve světle Evropské úmluvy pro lidská práva možným prostředkem pro zajištění kolektivní imunity populace vůči infekčním nemocem za účelem naplnění legitimního zájmu, kterým je ochrana veřejného zdraví. Celkové nastavení povinného očkování v České republice prohlásil za přiměřené. Uvedl také, že pokuta vyměřená jednomu z rodičů nebyla nepřiměřená a rozhodnutí školek o nepřijetí neočkovaných dětí bylo podle něj spíše „preventivním“ než „represivním“ opatřením, navíc časově omezeným. Rozsudek přijal Velký senát ESLP poměrem 16 hlasů k jednomu, verdikt je konečný.

Až do vydání dnešního rozsudku zůstávala otázka souladu povinného očkování s lidskými právy v Evropě nevyřešená. K řízení se připojily mimo jiné vlády několika členských států Rady Evropy, jako je Slovensko, Německo, Francie nebo Polsko.

Rozsudek štrasburského soudu ve věci Vavřička a ostatní proti České republice naleznete v anglickém jazyce zde. Tiskovou zprávu k vyhlášení rozsudku naleznete zde.

 

Zdroj: ČTK a ESLP
Foto: canva.com

Go to TOP