Ombudsman nesouhlasí s přístupem k žadatelům bez státní příslušnosti

Žadatelé o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti by měli mít v Česku stejná práva jako žadatelé o azyl. Podle veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka však Ministerstvo vnitra v několika případech těmto lidem nevydalo doklady a neupravilo jejich postavení. Nemohli pak například využívat zdravotní pojištění nebo se ubytovat v uprchlických zařízeních. Ministerstvo vnitra pochybilo a ani po upozornění chybu nenapravilo, uvedl veřejný ochránce práv v dopisu vládě. 

 

České republice chybí – podle ombudsmana JUDr. Křečka – zákon, který by upravoval postavení žadatelů o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti. Ministerstvo by proto mělo postupovat stejně jako v případě žadatelů o azyl. „Tento závěr již opakovaně potvrdil Nejvyšší správní soud,“ uvedl Stanislav Křeček. Ministerstvo vnitra tak podle něj postupuje v rozporu s judikaturou.

Šetření ve věci žadatelů o status osoby bez státní příslušnosti zahájila bývalá ombudsmanka Mgr. Anna Šabachová, Ph.D., na základě několika podnětů z let 2018 a 2019. Zjistila, že Ministerstvo vnitra pochybilo, když jim nevydalo průkazy žadatele a neumožnilo jim například využívat veřejné zdravotní pojištění nebo pracovat. Jednoho ze stěžovatelů také zajistila cizinecká policie, protože ho „na základě výše uvedeného chybného postupu Ministerstva vnitra mylně pokládala za osobu neoprávněně pobývající na území“ .

Vnitro ale podle veřejného ochránce práv JUDr. Křečka po nálezech ombudsmanky situaci nenapravilo. Uvedlo, že žadatelům o postavení osob bez státní příslušnosti nemusí vydat průkaz žadatele o mezinárodní ochranu, zajistit ubytování v pobytových střediscích a umožnit přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Dodalo, že se připravuje novela zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců, která bude podrobněji upravovat i postavení těchto lidí.

Ombudsman Stanislav Křeček s názorem ministerstva nesouhlasí, připravovanou novelou podle něj nelze vyřešit situaci současných žadatelů. Obrátil se proto na vládu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP