Mgr. Petr Němec: Já, dítě Sokola

Tak jsem si na stránkách Advokátního deníku o sobě přečetl, že jsem „praktikující bolševik“. Pod článek se podepsal pan JUDr. Tomáš Sokol, a to jako místopředseda České advokátní komory. Jsem rád, že advokáti mají oficiální médium, přes které může představenstvo urážet své členy. Přesně proto si to všechno platíme.

Pan Sokol se čílí, že jsem komoře podal podnět za jeho článek „Prostituce včera a zítra“, ve kterém použil čtyřikrát slovo „děvka“ a jednou „kurva“. Jenže slovy klasika: „Kurva se neříká.“ Pan místopředseda však nepochopil, proč k mému kárnému podnětu došlo. Ono to není proto, že bych snad neměl smysl pro humor (daný článek teda moc vtipný není), nebo že by mne urazil vulgarismus. Naopak. Myslím, že jsme si s panem Sokolem v tomhle dost podobní. Jenže mne slovo „zmrd“ ve vtipu na sociálních sítích stálo od komory 8.000 Kč. Proti rozhodnutí komory se teď bráním soudní cestou. A abych uspěl, musím k tomu využít i postoj komory, který zaujme k vulgaritám pana místopředsedy.

Vnímání etiky a důstojnosti advokátů se v čase mění, stejně jako etika a dobré mravy obecně. A já tvrdím, že pokud se etika posunula tak, že místopředseda České advokátní komory může v rádoby vtipném článku házet „kurvama“ a „děvkama“, můžu snad ve vtipu použít slovo „zmrd“. Pan místopředseda mi teď ještě nahrál tím, že mne v oficiálním médiu komory a z pozice místopředsedy ČAK začal urážet dalšími nadávkami. Označení „praktikující bolševik“ totiž jistě nadávkou je.

Ačkoliv jsem se rozčílil a chtěl jsem se bránit i soudně, a to jak vůči komoře, tak i vůči panu Sokolovi, tak nakonec budu velkorysý. Spor by to byl snadný, ale vysoudit by šlo jen pár desítek tisíc. A to je pro všechny zúčastněné vlastně jen bagatelní spor, který by nás stál jen čas, který můžeme věnovat něčemu užitečnějšímu.

Navíc já si díky panu místopředsedovi Sokolovi už vydělal peněz dost. Vlastně mu tak trochu dlužím. To pan Sokol mě vlastně zplodil. Za to, kde jsem, vděčím právě jemu. Jsem jeho dítě. Jsem takový malý Sokolík.

Kdyby pan Sokol ve svém soukromém rozhodčím soudu spolu s dalšími rozhodci, z nichž mnozí jsou či byli aktivní v orgánech komory, nevydal přes sto tisíc nicotných rozhodčích nálezů, neměl bych dnes co jíst. Ale díky němu mám pět koncipientů a kancelář na Vinohradech.

Obzvlášť panu Sokolovi a jeho kolegům děkuji, že tyto rozhodčí nálezy vydávali i po tom, co Nejvyšší soud řekl, že takové rozhodčí doložky jsou neplatné. To se pak exekuce nařízené podle takových rozhodčích nálezů zastavují jedna báseň.

Takže, pane místopředsedo České advokátní komory, pane doktore Tomáši Sokole, Tomáši, odpouštím Vám ty nadávky. Neznal jste souvislosti a nevěděl jste, že jste jen figurkou v mém soudím sporu s komorou. Milá komoro, je advent, odpouštím i Tobě, že za mé peníze provozuješ média, ve kterých mne vulgárně urážíš.

Naopak, nikdy jsem to neučinil, a činím tak teď: „Děkuji Vám, Tomáši!“

Děkuji Vám, že jste s kolegy vydával dlouhé roky takové obrovské množství vadných rozhodčích nálezů. Děkuji Vám, že jste postupoval v rozporu se zákonem a dal vydělat i nám, kteří jsme v advokacii noví, a všechny ty pokuty z dopravních podniků jsou již rozebrané.

Slova o bolševikovi mne však mrzí. Já si lidí, co bojují proti komunistům, vážím. Pravda, vážím si hlavně těch, kteří proti nim bojovali už před rokem 1989. Ti, kteří po revoluci najednou rozdávají nálepky o bolševicích, jsou tak trochu úsměvní. Ale i tak Vás chválím, že jste nakonec tu odvahu našel a natřel to aspoň mně. Snaha se cení a jistě Vás zase nějaká ta právnická cena za inzerci nemine.

Nejsem bolševik, jsem liberál a kapitalista. Hlavně díky Vám, jinak bych dřel bídu s nouzí.

Dokonce jsem takový kapitalista, že vlastním akcie Komerční banky. S velkým mrzením jsem ale zjistil, že má banka využívala Vašich služeb a exekuce dle rozhodčích nálezů, které jste s kolegy vydával, byly této bance zastavovány, stejně jako její dceřiné společnosti ESSOX. Musely se hradit nemalé náklady řízení a náklady exekutorům. Nakonec banka tyto pohledávky za směšnou cenu prodala, protože místo způsobilého exekučního titulu dostala od vás rozhodců jen cár papíru.

Nejsem bolševik, a proto tlačím na představenstvo banky, aby škodu po rozhodcích vymáhala. Že jste soukromý rozhodčí soud mezitím zlikvidovali, to není překážka. Rozhodci nesou odpovědnost. To oni rozhodčí nález vydali, a činili tak i v době, kdy již museli znát judikaturu k neplatným rozhodčím doložkám.

Snad Vy a další rozhodci z orgánů České advokátní komory najdete krom odvahy k urážení kolegů přes vlastní média i odvahu k omluvě bankám, úvěrovým společnostem, ale i nespravedlivě ožebračeným lidem. A argument, že ti lidé stejně dlužili, ani nezkoušejte. Moc dobře všichni víme, jak se to má s pokutami a úroky z prodlení v jiné, než zákonem stanovené výši (za tehdejší právní úpravy).

Přeji Vašim kolegům i Vám, Tomáši, klidný advent plný pokory.

Kapitalismu a rozhodčímu řízení zdar!

Váš Sokolík Petr!

Mgr. Petr Němec, advokát

Go to TOP