Dobrá zpráva ve špatných časech – zrušení § 12a advokátního tarifu

Povodně 1997 – s účinností od 1. 10. 1997 došlo ke snížení mimosmluvní odměny podle  § 7 advokátního tarifu o 10 % (vyhl. č. 235/1997 Sb.).
Povodně 2002 a 2010 – s účinností od 1. 1. 2011 došlo ke

  • Povodně 1997 – s účinností od 1. 10. 1997 došlo ke snížení mimosmluvní odměny podle  § 7 advokátního tarifu o 10 % (vyhl. č. 235/1997 Sb.).
  • Povodně 2002 a 2010 – s účinností od 1. 1. 2011 došlo ke snížení mimosmluvní odměny o 30 % (vyhláška č. 399/2010 Sb.).
  • S účinností od 1. 1. 2013 (dosud) platí úprava snížení mimosmluvní odměny podle § 7 advokátního tarifu na 20 % (vyhl. č. 486/2012 Sb.).

Povodňová daň t.č. ve výši 20 %! Nekonečná, tzv. „dočasná“ úprava advokátního tarifu reagující na škody způsobené povodněmi, avšak statečně odolávající klimatickým změnám, jež se povětšinou projevily subtropickými teplotami a extrémním suchem.

Předpokládám, že většina advokátů zaregistrovala veřejné mediální sdělení ministryně spravedlnosti Marie Benešové, že ona dvacetiprocentní srážka postihující sazby mimosmluvní odměny podle ust. § 7 advokátního tarifu se od 1. ledna 2022, tj. za cca 14 měsíců, zrušuje (mj. s tím, že bude ještě jednáno o případné změně termínu účinnosti – od 1. 7. 2021). Zároveň nepochybuji, že stejná část advokátního stavu průběžně sledovala zprávy ohledně řady jednání, jež vedení ČAK o novele advokátního tarifu vedlo, a to jak s ministrem či ministryní spravedlnosti, tak s dalšími zástupci Ministerstva spravedlnosti.

Lze samozřejmě očekávat, že stávající výsledek povede věčné nespokojence k reakcím ve smyslu „mnoho povyku pro nic moc“. Já jsem však přesvědčen, že jde jednak o první krok na cestě k rekodifikaci tarifu, resp. k jeho výrazné novelizaci, jednak v současné krizové situaci o dosažení maxima možného. V té souvislosti připomínám, že již v průběhu roku 2018 byla ustavena komise ČAK pro koncipování zcela nové tarifní úpravy (Smejkal, Novotná, Svejkovský, Miketa, Schejbalová, Čáp, Jirousek), jež se stala základem jednání s Ministerstvem spravedlnosti. I když zástupci ministerstva v rámci opakovaných jednání přistoupili s odkazem na příslušné rozpočtové kapitoly „pouze“ na relativně širokou novelu tarifu, zásah koronavirové vyšší moci zmrazil i tu. Přesto je jak komplexní návrh ČAK, tak z něj vycházející novelizační návrh Ministerstva spravedlnosti dobrým základem pro další (budoucí) jednání a je povinností jak současného, tak dalšího představenstva ČAK, aby otázku tarifu nenechali usnout.

Je mi samozřejmě jasné, že zrušení „povodňové daně“ je toliko dílčím úspěchem (byť zároveň splněním programového závazku) a svým způsobem jen resuscitací původního stavu. Přesto doufám, že i tento výsledek bude za všeobecně známých okolností přijat advokátním stavem pozitivně a s jistým uspokojením. Všem, kteří se společně se mnou na prosazení zrušení „dočasného stavu“ podíleli, děkuji, zástupcům ministerstva spravedlnosti pak též za projevenou vstřícnost, která, doufám, bude i v budoucnu provázet vzájemná jednání o tarifu, jenž byl v zásadní (dnešní) podobě utvářen v reflexi ekonomických podmínek devadesátých let minulého století.

 

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP