Zdravotní pojištění na pomezí dvou států: komunikace institucí je tu zásadní

Zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková se zabývala případem ženy, jež si platila pojištění jako samoplátce. Jednoho dne jí pojišťovna platby vrátila a oznámila, že dluží za poskytnuté zdravotní služby za sebe a svou dceru téměř 100 tisíc korun. To je začátek absurdního příběhu, který se odvíjel takřka dva roky a jenž měl nakonec šťastný konec.

 

Manžel české občanky je Ital a pobírá italský důchod. V obdobích, kdy žena neměla žádný příjem, se na ni a její nezletilou dceru v souladu s koordinačními nařízeními EU vztahovalo italské zdravotní pojištění, a žena tak neměla platit pojištění v České republice. Italská pojišťovna však nekomunikovala a žena i její dcera se ocitly v pasti.

„Na konci roku 2017 česká zdravotní pojišťovna v České republice zjistila, že měly být ženy v některých obdobích pojištěny v Itálii. Pojišťovna proto vrátila uhrazené pojištění a požadovala uhrazení poskytnutých služeb. Ty měly být uhrazeny z italského pojištění, nicméně právě italská strana ani po mnoha urgencích nijak nereagovala, a pojištění tak nepotvrdila,“ vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Pro účely zdravotního pojištění podléhá člověk právním předpisům pouze jednoho členského státu. Důchodce a jeho nezaopatřený rodinný příslušník mají být zdravotně pojištěni v tom členském státě EU, kde důchodce pobírá důchod. Důchodcem byl v tomto případě ženin manžel, který je Ital a pobíral tam italský důchod.

V komplikovaném případu se Kancelář veřejného ochránce práv obrátila se žádostí o stanovisko na Evropskou komisi. Ta poukázala na zásadu, že každý člověk podléhá právním předpisům pouze jednoho státu. Tato zásada má zabránit souběžnému uplatňování právních předpisů několika států na danou situaci a komplikacím, které kvůli tomu mohou nastat. Stejně tak by se žádná osoba neměla ocitnout v situaci, kdy se na ni nebudou vztahovat žádné právní předpisy. Aby se zabránilo situacím, kdy určitá osoba nemá žádné zdravotní pojištění, má zásadní význam vzájemný kontakt mezi vnitrostátními institucemi sociálního zabezpečení v různých členských státech. V návaznosti na to se zástupkyně ombudsmana obrátila na Ministerstvo zdravotnictví ČR a jeho zaměstnanci kontaktovali zástupce italské strany. Ani tato snaha o kontaktování nebyla úspěšná.

„V tomto případě byl přístup české zdravotní pojišťovny v pořádku. Jednala podle koordinačních nařízení a po celé dva roky vyvíjela snahu spojit se s italskou stranou. Neutuchající úsilí bylo korunováno úspěchem, když italská pojišťovna nakonec potvrdila pojištění a zdravotní péči za dané období uhradí. Jsem ráda, že bylo právu učiněno za dost a nám se podařilo pomoci oběma ženám,“ uzavírá zástupkyně ombudsmana Mgr. Šimůnková.

A jak je to tedy s pojištěním v EU?

Občan Evropské unie je v Česku pojištěn, pokud vykonává v ČR výdělečnou činnost nebo mu ČR vyplácí důchod. Dále je pojištěn i jeho ekonomicky neaktivní rodinný příslušník.

Bližší informace k čerpání zdravotní péče v EU poskytne Kancelář zdravotního pojištění https://www.kancelarzp.cz/cs.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP