Téma Česko-slovensko-německého advokátního fóra: well-being advokátů

Česká advokátní komora je dlouhodobým členem Česko-slovensko-německého advokátního fóra, které vytváří platformu pro výměnu vzájemných poznatků a praktických zkušeností z jednotlivých právních odvětví s důrazem na rozměr přeshraniční spolupráce s kolegy ze Slovenska, České republiky a Německa.

Kromě České advokátní komory je partnerem akce Slovenská advokátní komora a dále advokátní komory z Bambergu a Saska. Jednotlivé advokátní komory organizují konferenci na rotačním principu. Letos přebírá pomyslné žezlo Česká advokátní komora. Advokátní fórum se v České republice uskutečnilo poprvé již v roce 2003 v Českém Krumlově. Ve dnech 6. – 7. listopadu 2020 organizuje Česká advokátní komora již v pořadí páté fórum, a to poprvé v Praze.

Odborná část akce bude zaměřena na velmi aktuální téma, a to Well-being advokátů. Dle četných mezinárodních studií patří profese advokáta k jednomu z nejvíce stresujících povolání. Velký objem práce, tlak, časová tíseň, důraz na výkon a dlouhodobý stres úzce souvisejí s nárůstem únavy, vyčerpání, úzkostí a depresí. Často přináší i problémy s návykovými látkami, problémy se spánkem a může vést až k vyhoření (tzv. burn-out) a vážným zdravotním problémům. To s sebou v konečném důsledku může přinášet i negativní dopady na klienty, disciplinární problémy i případný odchod z advokátní praxe.

Dlouhou dobu byly tyto problémy ignorovány a stigmatizovány a pro mnohé je i v dnešní společnosti toto téma tabu. Ale právě debata a veřejné otevření této problematiky je prvním krokem ke zlepšení situace.

Akce bude jako vždy tlumočena mezi češtinou a němčinou. Veškeré informace včetně přihlášky jsou k dispozici ZDE.

 

Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP