Od 1. září jsou povinné roušky při návštěvě prostor ČAK i na seminářích

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 č. j. MZDR 15757/2020–28/MIN/KAN, zavedlo vedení České advokátní komory s platností od 1. září 2020 preventivní kroky k šíření onemocnění Covid-19. Cílem těchto opatření je především zajištění bezproblémového chodu Komory a ochrana zdraví zaměstnanců ČAK i veřejnosti.

Od úterý 1. září 2020 jsou všechny osoby (návštěvníci, advokáti, koncipienti…) po celou dobu pohybu a pobytu v prostorách České advokátní komory určených pro kontakt s veřejností povinny mít zakrytý nos i ústa ochrannými prostředky, které brání šíření kapének – tedy například rouškou, respirátorem nebo šátkem.

Dovolujeme si rovněž požádat o dodržování hygienických pravidel. K tomuto účelu jsou všechny prostory ČAK vybaveny stojany s dezinfekcí, dezinfekčními gely a mýdly. ČAK se připojila k projektu NOCOVID a ve všech svých prostorách zajišťuje zvýšená hygienická opatření a dezinfekci veřejných prostor.

 


 

Mimořádná opatření pro advokátní koncipienty

  1. Semináře

s ohledem na vydané mimořádné opatření MZ ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 9. 2020 si Vás dovolujeme upozornit, že semináře, které se budou konat na PF UK v Praze, budou pořádány pro více než 100 osob, a z tohoto důvodu je nařízena povinnost mít zakryty dýchací cesty (nos, ústa) respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálem nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének. Bez uvedených ochranných pomůcek nebudete na seminář vpuštěni. Informace o této povinnosti je uvedena v přihlašovacím systému u seminářů, kterých se to týká.

  1. Vstupní písemné testy 2. 9. 2020

Na vstupní písemné testy se dle mimořádného opatření MZ ČR nevztahuje povinnost mít zakryty dýchací cesty, přesto ČAK doporučuje použít ochranné pomůcky během konání testů k ochraně svého zdraví, zdraví svých kolegů a rovněž zaměstnanců ČAK.

  1. Ústní část advokátních zkoušek 7. – 8. 9. 2020

Pro účastníky ústní části advokátních zkoušek je dle mimořádného opatření MZ ČR nařízena povinnost mít zakryty dýchací cesty některou z ochranných pomůcek.

 

Semináře pro advokáty

S ohledem na výše uvedené mimořádné opatření MZ ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 9. 2020 si Vás dovolujeme upozornit, že v případě Vaší účasti na některém ze seminářů pořádaných Komorou (a to jak v Praze, v Brně, tak i v regionech) mimo budovu ČAK, jehož se zúčastní více než 100 osob, bude vyžadováno zakrytí dýchacích cest (nosu, úst) respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálem nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének. Bez uvedených ochranných pomůcek nebudete na akci vpuštěni. Informace o této povinnosti je uvedena v přihlašovacím systému u seminářů, kterých se to týká.

Předem děkujeme za pochopení a součinnost.

Obdobná opatření v souvislosti se šířením nemoci Covid-19 zavedly i další státní a veřejné instituce, kupříkladu Nejvyšší státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Kancelář veřejného ochránce práv,  Nejvyšší soud či Ústavní soud.

 

 

Redakce AD, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK  a MZ ČR
Foto: archiv AD, Pixabay a MZ ČR

Go to TOP