Statistika nuda je, má však cenné údaje. Část II. – Učit se, učit se, učit se…

Vzdělávání příštích i současných advokátů je asi nejdůležitějším posláním České advokátní komory. Vypovídají o tom i údaje odboru výchovy a vzdělávaní ČAK, podle nichž jsme v loňském roce proškolili více než tři tisícovky (3134) advokátů. Pokud vycházíme z toho, že v současné době ČAK eviduje tři tisícovky koncipientů, tak každého koncipienta jsme proškolili pětkrát. Statistiky za loňský rok vykazují účast 15 193 koncipientů na seminářích a dalších vzdělávacích akcích, pořádaných ČAK. 

Nejvíce lákala tato témata:

  • Trestné činy v rodině
  • Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti
  • Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce ÚS ČR
  • Insolvenční právo 2019
  • Právní jednání v novém občanském právu
  • Bytové spoluvlastnictví v katastrální praxi
  • Náhrada škody v podnikání

Školící a vzdělávací centrum ČAK v pražském Paláci Dunaj (čti také Školící a vzdělávací centrum ČAK se přestěhovalo do nových prostor v Myslíkově ulici, bude zde cca dva roky) zelo prázdnotou pouhých 63 pracovních dnů v roce, a to v červenci a v srpnu 2019. V Praze se konalo 37 seminářů pro advokáty a 161 pro koncipienty. Pět vstupních školení se odehrálo v Praze a dva v Brně. Pobočka ČAK v moravské metropoli připravila 118 seminářů pro koncipienty a 31 pro advokáty.

„ČAK eviduje přes 300 lektorů, řada z nich školí opakovaně. Za účast na našich vzdělávacích akcí účastníci získávají kredity, započitatelné do dalšího vzdělávaní advokátů. Koncipientům se účast započítává mezi povinně volitelné semináře,“ připomíná vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK Ing. Lenka Matoušková.

Protože nejen vysedáváním na seminářích získává advokát potřebné vědomosti, provozuje ČAK dvě knihovny: v Praze a v Brně. Ačkoli internet využívá ke svému vzdělávání a získávání informací čím dál tím víc advokátů a koncipientů, na knihy a časopisy se u nás rozhodně nepráší: V Praze v ní naše pracovnice v loňském roce zaznamenaly 402 návštěv a vyřídily 1497 žádostí o informace nebo rešerše. V Brně knihovnu navštívilo 401 lidí, 244 požádalo o rešerši nebo jinou informaci.

 

 

Věděli jste?
Naše knihovna eviduje a uchovává zhruba 3400 historických knih. K nejcennějším patří Tereziánský zákoník z let 1740 až 1780, Sbírky zákonů císaře Justiniana Corpus iuris civilis vydaných v letech 1829 a 1837 nebo Napoleonův zákoník z roku 1813. Vzácný je pochopitelně i Leopoldův zemský zákoník pro Čechy a Moravu.

V další části statistického seriálu se budeme věnovat prezentaci advokacie na internetu a v komorových médiích.

Autorka: Andrea Kábelová
Foto: archiv ČAK

Go to TOP