Trikolóra navrhla ústavní zakotvení práva hotovostních plateb

Poslanci hnutí Trikolóra navrhli ústavní zakotvení práva placení v hotovosti. Hotovostní platby jsou jedním z nezbytných předpokladů pro zachování základního soukromí a nezávislosti jednotlivců, napsali předkladatelé Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková v důvodové zprávě návrhu novely Listiny základních práv a svobod.

Do listiny chtějí autoři vložit pasáž, podle které by měl každý právo na úhradu svých peněžitých dluhů v hotovosti. Omezení práva by bylo přípustné jen v zákonných případech pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Do ústavy navrhuje Trikolóra doplnit ochranu rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem plateb k úkolům České národní banky.

„Případný budoucí vývoj směřující k dalšímu omezování či dokonce k úplném zákazu hotovostních plateb by představoval významný zásah do osobních svobod a podstatně by zvýšil riziko zneužívání velkého množství informací souvisejících s nárůstem bezhotovostních plateb,“ napsali autoři návrhu ve zdůvodnění.

Zároveň ale nezpochybňují zákon o omezení plateb v hotovosti, podle kterého se musí platby nad 270 000 korun provádět bezhotovostně. Zákon a stanovenou hranici je podle předkladatelů možné označit za legitimní nástroj v boji proti financování terorismu, daňovým únikům nebo pro snižování rizika korupce.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament. Není ale jisté, zda ji Sněmovna stihne projednat do konce volebního období.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP