Unie rodinných advokátů vyzvala k potlačení sporů v péči o nezletilé děti

Unie rodinných advokátů a Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců společně vyzývají rodiče, aby po dobu trvání nouzového stavu ve věcech péče o jejich nezletilé děti potlačili vzájemné spory a všechny síly věnovali pokusu o dohodu, respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a soudní rozhodnutí, a ustoupili od silových řešení pomocí například trestních oznámení nebo návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).

 

Go to TOP