Evropskou ombudsmankou zůstává na dalších pět let Irka O’Reillyová

Evropskou ombudsmankou zůstává bývalá irská novinářka Emily O’Reillyová. Poslanci Evropského parlamentu jí v pokračování tajné volby vyjádřili důvěru pro další pětileté funkční období. O’Reillyová tak bude nadále dohlížet na korektnost a transparentnost působení evropských institucí a jejich činitelů.

O’Reillyová je první ženou, která působí v čele úřadu evropského veřejného ochránce práv. Ve funkci je od roku 2013, předtím byla deset let irskou ombudsmankou, má za sebou také více než 20letou kariéru v irských a britských médiích.

Úřad evropského veřejného ochránce práv zavedla maastrichtská Smlouva o EU, která začala platit v listopadu 1993. Ombudsman může reagovat na stížnosti od občanů nebo jednat z vlastní iniciativy, přičemž vyšetřuje podezření z nesprávného úředního postupu ze strany institucí, orgánů, úřadů a agentur Evropské unie.

Výroční zpráva za rok 2018 uvádí, že úřad loni přijal 2180 stížností, zahájil 490 vyšetřování a pomohl bezmála 18 000 občanům. Z České republiky přišlo 39 podnětů, které vedly k otevření sedmi případů. „Během mého mandátu došlo k výraznému nárůstu počtu stížností občanů, občanské společnosti, podniků a sdělovacích prostředků. Domnívám se, že to nezpůsobily zhoršující se standardy správy v rámci EU, nýbrž vyšší povědomí o činnosti, kterou můj úřad vykonává, a o pozitivních výsledcích, kterých dosahujeme,“ uvedla O’Reillyová.

Ta se minulý rok uchýlila k málo vídanému kroku, když předložila EP zvláštní zprávu o postupech Rady EU a navrhla několik opatření na zprůhlednění činnosti této klíčové instituce.

Zdroj: ČTK
Foto: © European Union

 

 

Go to TOP