Lidé dostali možnost zbavit se dluhů z dětství už za tři roky

Lidé dostali možnost zbavit se dluhů z dětství už za tři roky, když splní pravidla oddlužení. Novela o zařazení těchto dlužníků do zvýhodněného režimu, který se dosud vztahoval na seniory a zdravotně postižené, 1. října 2019 nabyla účinnosti.

Lidé dostali možnost zbavit se dluhů z dětství už za tři roky, když splní pravidla oddlužení. Novela o zařazení těchto dlužníků do zvýhodněného režimu, který se dosud vztahoval na seniory a zdravotně postižené, 1. října 2019 nabyla účinnosti.

Zvýhodněný režim se týká lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům se bude přičítat příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Novela insolvenčního zákona souvisí s další, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na jejich zákonné zástupce. Tato změna občanského zákoníku ještě schválena nebyla.

Předlohy reagují na situaci, kdy v Česku čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

Mírnější režim oddlužení pro seniory a invalidy přinesla velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od června. Zrušila vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Dvě varianty oddlužení

První varianta oddlužení předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci musejí věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce.

Zmírnění podmínek pro oddlužení zvýšilo zájem o osobní bankrot. V srpnu bylo vyhlášeno podle údajů CRIF – Czech Credit Bureau 2148 osobních bankrotů, o 46 víc než v červenci. Zároveň šlo o nejvyšší počet od roku 2008, kdy začal platit insolvenční zákon.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP