Soudní znalce čekají od roku 2021 přísnější pravidla

Soudní znalci se budou muset od roku 2021 řídit přísnějšími pravidly, která podle vlády mají zkvalitnit jejich práci. Za pochybení znalců bude hrozit až půlmilionová sankce. Změnu přinese nový zákon, který podepsal prezident Miloš Zeman. Podle Komory soudních znalců jsou nová pravidla nedomyšlená a nebudou fungovat.

Norma převede dohled nad znalci z předsedů krajských soudů na ministerstvo spravedlnosti. Právě centralizace tohoto dohledu na politicky řízený úřad vadila senátorům, stejně jako vysoké sankce nebo zkrácení požadované délky desetileté praxe na polovinu, což umožní vydávat posudky i lékařům bez atestace. Poslanci ale odmítavý postoj senátorů přehlasovali.

Sněmovna navzdory výtkám zachovala v zákoně až půlmilionovou sankci za pochybení znalců. Platný zákon je umožňuje potrestat za pochybení sankcí maximálně 400 000 korun. Poslanci v zákoně jen snížili horní hranici sankce za nejméně závažné přestupky ze 100 000 korun na 75 000 korun.

Znalci by mohli mít vyšší odměny, předpokládá se hodinová sazba 500 až 700 korun místo současných 100 až 350 korun. Poslanci zpřísnili požadavky na znalecké posudky – měly by obsahovat jednoznačné odpovědi, které neumožňují dvojí výklad.

Poslanci zrušili změnu občanského soudního řádu, čímž zachovali právo účastníka civilního řízení předložit oponentní znalecký posudek, který by nemohl být soudem přijat pouze jako listinný důkaz.

Současný zákon o znalcích pochází z roku 1967, a je proto podle vlády značně zastaralý. Platná norma například neodráží to, že se po změně režimu staly hlavními zadavateli posudků soukromé subjekty, nikoli stát.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP