Tématem mezinárodního semináře na NSS je přístup ke správním soudům

„Jak čelíme rostoucímu počtu případů, které jsou vedeny u správních soudů? Jsme schopni poskytnout spravedlnost v reálném čase? Je užitečné, jsou-li nejvyšší soudy povinny přezkoumávat všechna rozhodnutí nižších soudů? Jsou překážky, které stojí před jednotlivci požadujícími soudní ochranu, spravedlivé a správné?“

Těmito i dalšími otázkami otevřela 9. září 2019 mezinárodní seminář ACA-Europe místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková. Odpovědi na ně hledají účastníci semináře nazvaného „Usnadňovat či omezovat přístup ke správním soudům?“(„Measures to Facilitate and Restrict Acces to Administrative Courts“).

Na Nejvyšší správní soud se sjelo 34 soudců ze 24 zemí Evropy. Zahraniční hosté se podělí o své zkušenosti a názory týkající se přístupu ke správním soudům, budou diskutovat o pravidlech a postupech, které buď otevírají „brány“ soudní správní kontroly, nebo je naopak „uzavírají“. Budou hledat vhodné řešení přetrvávajícího napětí mezi právem na spravedlivý proces na straně jedné a účinností soudního přezkumu na straně druhé.

Z pohledu Nejvyššího správního soudu je téma semináře maximálně aktuální, protože soud dlouhodobě čelí velkému nárůstu případů a přetíženost soudu narůstá. Nápad a počet nevyřízených věcí výrazně vzrůstá v oblasti správní agendy i celorepublikově.

Zdroj: Nejvyšší správní soud


Mezinárodní organizace ACA-Europe sdružuje vrcholné orgány správního soudnictví členských zemí EU. Jejím cílem je shromažďování a následné sdílení odborných informací mezi soudci, asistenty a dalšími experty pracujícími na národních soudech. Byla založena v roce 1968; Nejvyšší správní soud je jejím členem od svého vzniku v roce 2003. V rámci svého předsednictví pořádal soud v letech 2014, 2015 a 2016 odborné semináře a kolokvium. Od 15. května 2018 je předsednickou institucí německý Spolkový správní soud a místopředsednickou institucí italská Státní rada.

 

Go to TOP