ČAK obnovila JUDr. Liboru Grygárkovi výkon advokacie

Dne 9. 9. 2019 zrušilo představenstvo České advokátní komory (ČAK) své rozhodnutí z července 2018, kterým tehdy pozastavilo výkon advokacie advokátovi JUDr. Liboru Grygárkovi.

V té době byl JUDr. Grygárek trestně stíhán pro závažné trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a byla na něho podána obžaloba k soudu.

K pozastavení výkonu advokacie opravňuje ČAK zákon o advokacii. ČAK sama není orgánem činným v trestním řízení, není oprávněna do činnosti těchto orgánů zasahovat a není oprávněna postup ani rozhodování orgánů činných v trestním řízení přezkoumávat, naopak z takových rozhodnutí musí při svém vlastním rozhodování vycházet.

Obžaloba JUDr. Grygárka byla podána k Městskému soudu v Praze. Tento soud svým nepravomocným usnesením ze dne 11. 7. 2019 v neveřejném zasedání trestní stíhání zastavil s odůvodněním, že část jednání JUDr. Grygárka popsaného v obžalobě není trestným činem a zbývající část je promlčena.

Za této situace nezbylo představenstvu ČAK než své původní rozhodnutí o pozastavení výkonu advokacie zrušit.

Rozhodování ČAK o možnosti pozastavit výkon advokacie stíhanému advokátovi má charakter jakéhosi předběžného opatření v případě, kdy lze předpokládat, že advokát bude odsouzen a ČAK pak následně rozhodne o jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP