Návrh zákona o ochraně památek se soustřeďuje jen na jejich konzervaci

Návrh nového zákona o ochraně památkového fondu, jak jej předložilo ministerstvo kultury, by se měl podle mínění České komory architektů zásadně upravit. Komora poukazuje například na nepoměr mezi právy a povinnostmi vlastníků nemovitostí a na to, že se návrh soustřeďuje jen na údržbu a konzervaci památkově chráněných objektů.

„Opomíjí skutečnost, že nemovité kulturní památky jsou užívány a z tohoto hlediska jsou kladeny nároky na jejich funkčnost, které odpovídají soudobým požadavkům. Památkově chráněné stavby nelze pouze konzervovat a chránit,“ uvedla komora v tiskové zprávě. I na příkladu katedrály svatého Víta na Pražském hradě komora poukazuje na to, že v historii se na budovy běžně přidávaly různé dobově nové vrstvy, aniž to působilo újmu.

Komoře se nelíbí ani to, že majitel památkově chráněné budovy nemá nárok na peněžitý příspěvek v případě její opravy. „Vlastník má nárok na odbornou pomoc, avšak i z dalšího textu plyne, že podstatné výkony související s památkou bude vždy povinen si obstarat na své náklady sám,“ píšou architekti. Poukazují také na to, že z návrhu vypadla ustanovení o pořizování stavebních historických průzkumů a jejich obsahu.

Komora trvá i na dalších ze svých pěti tezí ohledně právní úpravy památkové péče, které předložila loni v březnu. Patří k nim zajištění předvídatelnosti rozhodování orgánů památkové ochrany a rychlosti rozhodování.

Česká komora architektů navíc upozornila na to, že návrh nového památkového zákona souvisí s návrhem nového stavebního zákona. „Obě úpravy jsou provázány, a měly by být tedy připravovány a projednávány koordinovaně,“ uvedla.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP