Tři doktorandi pražských práv se radují z Ceny Bulletinu advokacie

Tři doktorandi pražských práv se radují z Ceny Bulletinu advokacie za práci v XII. ročníku SVOČ. Česká advokátní komora podporuje mladé právnické talenty nejen v rámci soutěže Právník roku, ale již tradičně se připojuje i k soutěži Studentské vědecké a odborné činnosti na Právnické fakultě UK v Praze. Prostřednictvím redakce Bulletinu advokacie a Advokátního deníku udělila i letos třem vybraným pracím Cenu BA.

 

Redakce se rozhodla ocenit tyto mladé kolegy a kolegyně, kteří působí na fakultě jako doktorandi:

Mgr. Anežka Pudilová: Nestrannost soudce při dokazování v trestním řízení,

Mgr. Bc. Pavel Martiník: Implementace 6 AML směrnice,

Mgr. Lenka Náhlovská: Význam etického kodexu pro trestněprávní compliance.

 

Cenu jim dnes 25. června 2019 na půdě Právnické fakulty UK slavnostně předala šéfredaktorka BA/AD JUDr. Hana Rýdlová (na snímku druhá zprava), která ocenila jejich erudici a zapálení pro aktuální a praktická témata. Jednotlivé práce budou uveřejněny postupně v Advokátním deníku.

Zdroj: redakce, foto Ing. Mgr. B. Petráčková

Go to TOP