Soudcům a státním zástupcům ke svátku práce

Václav Vlk

Vážené soudkyně a soudci, vážené státní zástupkyně a státní zástupci, Vaše blahorodí.

Blíží se nám 1. máj, tedy Svátek práce. Věřím, že ho většina z Vás oslaví v klidu, ať už projevením svých názorů na demonstracích nebo odpočinkem v kruhu rodinném, či diskuzí nad obsahem tohoto mezinárodního dělnického svátku, který se slaví již od roku 1890. Jak jistě dobře víte, patří k poctivé práci poctivá odměna. Nemám ani nejmenší pochybnost, a to zcela vážně, že si všichni zasloužíte odměny, které se Vám dostává, ať už jste na pozici řadového soudce, soudního funkcionáře, okresního státního zástupce, či stojíte na vrcholu této soustavy.

Ano, za poctivou práci poctivá odměna. Toto je téma! Vy dostáváte plat podle příslušné právní úpravy, valorizované a v souladu s Vašimi oprávněnými nároky. Jako v pohádkách, kdysi dávno, L.P. 1997 na nás advokáty dopadla povodňová daň a od té doby se vývoj našich platů vede spíše cestou z kopce. Ta povodňová daň měla charakter dočasné solidarity protínající celou společnost. Uvedené opatření dopadlo jen na advokáty trvale, a tak nabylo charakteru spojenectví se Sovětským svazem blahé paměti, tedy na věčné časy. My, jako advokáti, to chápeme, v systému justice patříme na nejnižší příčku a buďme upřímní, ono by to bez nás v klidu šlo. Stejně ta obhajoba je jenom taková iluze a navíc, on je každý viník, jenom se to nepodaří prokázat (To jsem se dočetl vyvěšené na jedné policejní služebně u kriminalisty vyšetřující závažnou trestnou činnost. O jeho profesionalitě a nestrannosti nemám od té doby nejmenších pochyb.)

Pokud ale ti advokáti (asi nedopatřením) součástí té justice tak nějak jsou, tak by se na ně mohlo hledět stejně. Lze na tomto místě požádat slovutné soudce a státní zástupce o podporu při snahách advokátů o odstranění tohoto stavu? (nemluvě o takové drobnosti, že advokátní tarif se za ta dlouhá léta v podstatě nevalorizoval a o nějakém nárůstu kopírující vývoj ekonomiky si mohou nechat advokáti jenom zdát?)

Omlouvám se pokorně, že se na Vás obracím s takovouto prkotinou. Vy totiž nejlíp dobře víte z jednacích síní, jak ti advokáti hladkému průběhu všech procesů škodí a v civilním procesu jsou na obtíž, a při obhajobě… no darmo hovořit. Zdvořile Vás tedy žádám, prosím, konejte a napište panu ministrovi nebo ministryni nebo kam chcete, že když máme ten Svátek práce, tak že by za poctivou práci měla být poctivá odměna. I když více než řečnicky se táži : a jestli by se těm advokátům nedalo ještě trošku ubrat, když už to přeci jenom 23 let vydrželi, tak to vydrží ještě chvilku a dokládá to, jak je odměna velkorysá.

Sice to připomíná trochu zákeřnou propagandou šířený vtip o krávě údernici. Ta měla závazek co nejvíce mléka dát za co nejméně píce. Dojila a dojila, i když jí snižovali postupně dávky krmiva. Experiment vyšel, jen snad, když už skoro nic nejedla a pořád dojila, tak ta soudružka kráva umřela.

Děkuji, ó velectění, za čas a pozornost věnovaný žádosti jednoho prostého advokáta při příležitosti Svátku práce.

 

Autor JUDr. Václav Vlk je advokátem, člen Výboru pro vnější vztahy ČAK.

Převzato z www.ceska-justice.cz se souhlasem autora.

 

Go to TOP