Inzertní služby zajišťuje společnost Impax, spol. s r. o., IČO: 271 61 391, gsm: 606 404 953, tel.: 244 404 555, e-mail: inzerce@impax.cz, www.impax.cz.

Inzerce se umisťuje na základě písemné objednávky uzavřené se společností Impax, spol. s r. o. Fakturu vystavuje po vydání příslušného čísla či po proběhnutí kampaně přímo Česká advokátní komora. Kompletní media kit komerční inzerce je ke stažení.


Inzerce na www.advokatnidenik.cz

www.advokatnidenik.cz je nástupce úspěšného právnického portálu www.bulletin-advokacie.cz. Jde o internetový právní informační portál pro advokáty a odbornou právnickou veřejnost.

Reklama je možná ve formě bannerů, personální inzerce či recenze a fullbrandingu.


Specifikace a ceník

Hlavní banner v záhlaví portálu 1200×150 px

2 týdny…………………………………………………………14 000 Kč

4 týdny…………………………………………………………24 000 Kč

Banner uprostřed portálu (pod kolotočem) a v rubrikách v záhlaví 750×300 px

2 týdny…………………………………………………………12 000 Kč

4 týdny…………………………………………………………19 500 Kč

Banner v pravém sloupci 360×360 px

2 týdny…………………………………………………………8 500 Kč

4 týdny…………………………………………………………15 500 Kč

Banner v zápatí portálu zcela dole 1200×400 px

2 týdny…………………………………………………………10 000 Kč

4 týdny…………………………………………………………18 900 Kč

Umístění odborného článku nebo recenze s prolinkem – 3500 Kč

Fullbranding – kontaktujte Impax pro konkrétní nabídku

Zvláštní formou reklamy je personální inzerce, kdy jsou nabízeny volné pracovní pozice či poptáváni pracovníci. Tato inzerce se umisťuje do sekce webu „personálie“ formou řádkové inzerce, za pevnou cenu 3 Kč bez DPH za 1 znak vč. mezer.


Inzerce v tištěném Bulletinu advokacie

Charakteristika Bulletinu advokacie

Bulletin advokacie je odborný měsíčník České advokátní komory (ČAK) s mnohaletou tradicí. Vychází v nákladu přes 15 000 výtisků a je distribuován do všech advokátních kanceláří v ČR. Slouží právnické veřejnosti jako informační médium a plní funkci praktické příručky pro každodenní advokátní praxi. Jeho čtenáři jsou zejména čeští advokáti a advokátní koncipienti. Je distribuován Českou poštou, automaticky na základě zápisu v ČAK. Bulletin advokacie je tak médiem s jednou z nejlépe definovaných a zasahovaných cílových skupin na českém trhu. Bulletin advokacie je prestižní stavovský časopis.

Specifikace

Periodicita: měsíčník (10x ročně)
Náklad: 15 000 výtisků
Formát: A4 (210 x 297 mm)
Počet stran: prům. 64 stran + obálka
Tisk: vnitřek – papír KM, CMYK
obálka – KL 200g, 4/4 barvy, matné lamino, vazba V2
Distribuce: Postservis (99 %)


Zvýhodněné plochy pro advokáty vedené na seznamu ČAK

Advokáti a advokátní kanceláře vedené na seznamu ČAK, pokud uveřejňují inzeráty personálního charakteru v sekci inzerce na konci tištěného časopisu, mají nárok na slevy, které jsou shrnuty do speciálního mediakitu. Pro jeho zaslání nás, prosím, kontaktujte inzerce@impax.cz.


Technická specifikace tištěné inzerce

Inzerce se přijímá pouze v elektronické podobě ve formě tiskového PDF. K dokumentům je možné přiložit barevný nátisk. V případě, že barevný nátisk není dodán, neručí vydavatel za barevnou věrnost otištěného inzerátu.

Dokumenty PDF musí být vytvořeny korektně s kompozitními (nikoliv separovanými) barvami, v nastavení pro maximální kvalitu tisku – vložené bitmapové obrázky rozlišení minimálně 300 dpi, bez komprese či downsamplingu. V dokumentu musí být postscriptovým ovladačem vložena písma (případně mohou být převedena do křivek) a všechny použité barvy musí být v režimu CMYK (v případě režimu RGB vydavatel neručí za barevnou věrnost inzerátu). U inzerátů na spad je třeba přidat 3 mm pro ořez.

Podklady do celkové velikosti 15 MB mohou být zaslány elektronickou poštou, větší soubory pouze přes elektronickou úschovnu nebo na datovém nosiči.

 

Go to TOP