Vážení,

jsme potěšeni vaším zájmem publikovat v Advokátním deníku a prosíme vás v zájmu urychlení publikace o dodržení několika mála instrukcí:

Své příspěvky zasílejte prosím nejlépe elektronickou poštou na adresy, které naleznete ZDE.

Obsah:

Redakce uvítá zejména články kratšího až středního rozsahu, ať odborné statě nebo i příspěvky vyjadřující vaše odborné názory na legislativu, rozbory judikatury, recenze, glosy, informace ze světa advokátní praxe či celé justice. Citace a odkazy provádějte dle platných bibliografických norem.

Formát:

Své příspěvky posílejte pokud možno ve formátu programu Microsoft Word (RTF nebo DOC). Formát zasílaných příspěvků by měl odpovídat řádkování 1, písmo Times New Roman, velikost 12. Prosíme nepoužívejte funkci „Automatické číslování“, „Automatické odrážky“ ani další speciální formátování textu. Odstavce oddělujte enterem. Vyznačování v textu provádějte pouze tučně (důležité pasáže) nebo kurzívou (citace, cizojazyčné, zejména latinské výrazy), v žádném případě nepište proloženě, nepoužívejte podtrhávání textů ani verzálky. Poznámky a vysvětlivky k textu, prosím, tvořte výhradně pomocí funkce programu MS Word „Poznámky pod čarou“.

Tabulky:

Tabulkové údaje formátujte pomocí tabulátorů.

Fotografie a obrázky:

Pokud k článku chcete připojit obrazové podklady, zašlete je zvlášť ve formátu JPG, TIF. Barevné fotografie by měly mít rozlišení nejméně 300 dpi při velikosti, v jaké se budou reprodukovat, zasílané portrétní fotografie by měly mít nejméně 400 x 500 pixelů. Obrázky prosíme nevkládejte přímo do dokumentů.

Ke každému příspěvku dále připojte:

  • čestné prohlášení, že článek nebyl dosud publikován,
  • svoji barevnou portrétní fotografii,
  • telefonické spojení,
  • korespondenční adresu,
  • rodné číslo,
  • bankovní spojení pro vyplacení honoráře,
  • informaci o svém profesním působení, případné akademické, pedagogické či vědecké tituly,
  • sdělení, zda jste plátcem DPH.
Předem děkujeme!
Go to TOP