CAK

🔔 Listopadové advokátní sliby mohou uchazeči skládat distančně. Slavnostní akt za účasti vyššího počtu osob není kvůli #COVID19, bohužel, možné uspořádat. Z @CAK_cz budou novým advokátům odeslány příslušné dokumenty e-mailem. bit.ly/3203qKb

Ke kolizi povinnosti mlčenlivosti s právem na obhajobu: bit.ly/3kvpBPu Retweeted by ČAK

Co dělat, když vám dlužník neplatí? To se dozvíte ve webcastu s advokátem doktorem @Sokol_Tomas @CAK_cz legaltv.najdipravnika.online/co-delat-kdyz-… Retweeted by ČAK

7⃣. ročník Evropského dne advokátů, který si nejen advokátní veřejnost dnes připomíná, nese téma „Kontinuita řádného výkonu spravedlnosti a respektování lidských práv v době pandemie.“ @CCBEinfo @SAK_svk @CAK_cz #AdvokátníDeník bit.ly/3mjMDt5

Advokátní tarif od 1.1.2022 (snad už od 1.7.2021) již nebude zatížen "povodňovou daní". Předseda @CAK_cz JUDr. Jirousek: "Všem, kteří se na prosazení zrušení „dočasného stavu“ podíleli, děkuji. @SpravedlnostCZ též za projevenou vstřícnost." #AdvokátníDeník bit.ly/37NQVFh

🔔Adresa help@cak.cz je znovu obnovena. Advokáti a koncipienti na ní mohou psát své dotazy ohledně aplikace aktuálně přijímaných opatření či právních předpisů ve vztahu k výkonu advokacie, činnosti advokátů a činnosti @CAK_cz. bit.ly/3jlFEho

⚠️@CAK_cz sděluje, že zákaz poskytování služeb, stanovený dnešním usnesením vlády č. 1079, se NEVZTAHUJE na advokáty! Článek I. bodu 1. tohoto usnesení: tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. bit.ly/3kiFoRB

Zrušení advokátních zkoušek v termínu listopad/prosinec mělo několik závažných důvodů. @CAK_cz toto nesnadné rozhodnutí blíže vysvětluje v #AdvokátníDeník. bit.ly/2TcGK4w

Jaké jsou podmínky pro prominutí zmeškání lhůty v důsledku mimořádného opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru? Nejen to se dočtete v letošním devátém čísle #SbírkaNSS. Celé vydání je dostupné zde: sbirka.nssoud.cz/cz/2020-9 Retweeted by ČAK

Ombudsman dosáhl dohody s Ministerstvem vnitra, že se sjednotí postup správních orgánů při akceptování generální plné moci udělené advokátovi. „Jsem rád, že to pomůže občanům, kteří mohli na nejednotnou praxi úřadů doplácet,“ sdělil ombudsman. ochrance.cz/aktualne/tisko… Retweeted by ČAK

⚠️Předseda Zkušební komise @CAK_cz JUDr. Karel Brückler oznamuje, že letošní termíny advokátních zkoušek jsou ZRUŠENY❗️ Dosavadní přihlášky zůstávají v platnosti, nový termín bude vyhlášen po skončení opatření #COVID19. Za komplikace se omlouváme. bit.ly/3j5wWnm

⚠️ @CAK_cz BRNO od zítřka, 20. října 2020, pozastavuje vydávání identifikačních průkazů advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů. V sídle @CAK_cz, Národní 16, Praha 1 jsou tyto průkazy nadále vydávány. bit.ly/2T3T5b0

⚠️Přes nepříznivou personální situaci na @CAK_cz, způsobenou #pandemie #COVID_19, se některé zrušené semináře pro KONCIPIENTY snažíme uskutečnit. Totéž platí i o písemných testech pro koncipienty, které se v plném rozsahu uskuteční 19. října 2020 v Brně. bit.ly/2H78Aw6

Go to TOP