Kandidátní listiny a prezentace kandidátů

V této rubrice jsou publikovány kandidátní listiny pro volbu členů představenstva ČAK, Kontrolní rady, Kárné a Odvolací kárné komise ČAK, a dále programy jednotlivců i tří společně kandidujících uskupení do představenstva ČAK (v rámci společných kandidátek najdete také prezentace jejich jednotlivých členů).

Pozor, internetový prohlížeč Internet Explorer již není podporován, a tak pro kvalitní zobrazení Advokátního deníku a jeho rubrik prosím použijte jiný prohlížeč – Google Chrome, Microsoft Edge nebo Mozilla Firefox.

Otevřená advokacie – představení a seznam kandidátů do představenstva ČAK

Otevřená advokacie   Jsme platforma sdružující nezávislé kandidáty do představenstva Komory. Každého z nás nominovalo nejméně padesát dalších advokátů. Nejsme součástí hromadné kandidátky navržené a schválené končícím představenstvem. Říkáme si Otevřená advokacie, protože Komora by podle nás měla být otevřenější směrem dovnitř k advokátům a koncipientům i navenek vůči novinářům a společnosti chceme Komoru s otevřeným transparentním hospodařením si přejeme Komoru, která.

Čtěte víc
Samostatní kandidáti do představenstva ČAK – seznam kandidátů

JUDr. Petr Kališ, Ph.D. advokát v Praze               Je advokátem a zakládajícím partnerem pražské advokátní kanceláře CERHA HEMPEL Kališ & Partners Narozen v Ostravě, ženatý, dvě děti, žije v Praze Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Mgr. (2000), JUDr. (2003) V seznamu advokátů vedeném ČAK je zapsán od roku 2005 Absolvoval doktorské studium.

Čtěte víc
Komora 2.0 – představení a seznam kandidátů do představenstva ČAK

Komora 2.0 chce Českou advokátní komoru posunout do 21. století       Platforma Komora 2.0 sdružuje advokáty z více než 30 advokátních kanceláří z většiny krajů České republiky, kteří věří, že Česká advokátní komora by mohla být šikovnější, chytřejší a dostupnější. Kandidáty, program a další základní informace o Komoře 2.0 najdete na webu www.komora20.cz. Aktuální novinky a zákulisní informace pak kandidáti.

Čtěte víc
ČAK: KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBU ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ PŘEDSTAVENSTVA, ČLENŮ KONTROLNÍ RADY, KÁRNÉ KOMISE A ODVOLACÍ KÁRNÉ KOMISE NA 8. SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Kandidátní listina pro volbu členů a náhradníků PŘEDSTAVENSTVA České advokátní komory: Blažek Kamil, Mgr., Praha 1, ev. č. 03675 Dolanská Bányaiová Lucie, JUDr., Ph.D., Praha 2, ev. č. 10318 Gawlasová Hana, Mgr., Praha 1, ev. č. 08748 Kališ Petr, JUDr., Ph.D., Praha 1, ev. č. 10575 Kojzarová Alena, JUDr., Uhy, ev. č. 12947 Kopa Pavel, Mgr., Brno, ev. č. 13541 Korbel František,.

Čtěte víc
Kandidátka 21/Moderní advokacie – program a prezentace kandidátů do představenstva ČAK

PROGRAM KANDIDÁTKY 21 Budeme usilovat o to, aby advokacie zůstala i nadále nezávislou a vysoce respektovanou silou v rámci ČR. Budeme i nadále usilovat o zachování advokátní stavovské samosprávy. Budeme, jako již v minulosti, trvale bojovat proti snahám narušit advokátní mlčenlivost. Budeme stále prosazovat svobodu a ochranu advokáta při poskytování právního poradenství. Budeme s ještě větší intenzitou trvat na tom, že právní služby mohou v ČR poskytovat jen členové advokátního.

Čtěte víc
Go to TOP