Trestné činy ohledně zpravodajců má projednávat výlučně KS v Praze

Trestné činy, které se týkají zpravodajských služeb, by měl nově projednávat výlučně Krajský soud v Praze. Počítá s tím novela zákona č. 141/1961 Sb.,

Trestné činy, které se týkají zpravodajských služeb, by měl nově projednávat výlučně Krajský soud v Praze. Počítá s tím novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), kterou Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do připomínkového řízení. Úřad argumentuje tím, že u jediného soudu bude jednodušší zajistit jak potřebnou techniku pro nakládání s utajovaným informacemi, tak i proškolení soudců ohledně znalosti prostředí a způsobu práce zpravodajců.

 

„Projednávání otázek spojených se zpravodajskými službami je již z podstaty věci vždy velmi citlivé. Je proto třeba chránit nejen utajované informace, jejichž původcem je zpravodajská služba, ale i informace, jejichž znalost může ohrozit řádné plnění úkolů zpravodajských služeb,“ uvedlo Ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě k návrhu. Novela podle něj vychází z požadavků zpravodajců a navazuje na loňské usnesení Bezpečnostní rady státu.

Středočeský krajský soud tak má získat zvláštní příslušnost k řešení trestných činů, kteří zpravodajci spáchají v souvislosti se svým služebním poměrem. Tato formulace pokrývá i případy, kdy zpravodajec neplní služební úkol, ale například zneužije služební průkaz nebo přístup k informačním systémům.

Obdobně by soud projednával i trestné činy civilních zaměstnanců zpravodajské služby – ministerstvo zmínilo jako příklad uklízečku, která by prozradila cizí moci, jak vypadají vnitřní prostory určité zpravodajské budovy.

Soud má být rovněž příslušný k řešení trestných činů namířených proti zpravodajské službě, jejím příslušníkům a zaměstnancům. Namátkou to může být vyzvědačství, krádež, ohrožení utajované informace, teroristický útok, podplacení, vydírání či třeba vražda nebo loupež.

Ministerstvo spravedlnosti vybíralo mezi dvěma krajskými soudy, které stejně jako zpravodajské služby sídlí v hlavním městě – tedy mezi Krajským soudem v Praze a pražským Městským soudem. Ten sice v uplynulých letech rozhodoval výraznou většinu případů, které se týkaly utajovaných informací, středočeský krajský soud je ale méně zatížený a podle ministerstva bude vyřizovat zpravodajskou agendu plynuleji.

Vyšetřování trestných činů příslušníků a zaměstnanců zpravodajských služeb má dozorovat Krajské státní zastupitelství v Praze. K úkonům přípravného řízení pak bude příslušný Okresní soud Praha-východ.

Novela trestního řádu dále z rozhodování zpravodajských kauz vylučuje laické přísedící – v soudním senátu mají zasedat tři soudci. Ministerstvo tak chce co nejvíce omezit okruh lidí, kteří se seznamují s metodami práce zpravodajských služeb. Návrh také rozšiřuje možnost vyloučit z jednání o utajovaných skutečnostech veřejnost – nově to bude možné i u důvěrníků obžalovaných a poškozených.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv MSp

Go to TOP