Před patnácti lety odešel dlouholetý šéfredaktor BA Václav Mandák

Před patnácti lety, dne 8. července 2009, po krátké, ale těžké nemoci navždy odešel dlouholetý šéfredaktor Bulletinu advokacie a významný odborník na trestní právo JUDr. Václav Mandák, CSc. Jeho jméno právem nese cena, již sedm let udělovaná za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v uplynulém kalendářním roce.  

 

Václav Mandák se narodil 13. dubna 1933 v Příbrami. Po studiu na pražské právnické fakultě se stal v roce 1955 advokátním koncipientem a o tři roky později advokátem – a byl jím následujících padesát let. V orgánech Komory působil od roku 1960, mimo jiné jako předseda Sekce trestního práva či zkušební komisař a po roce 1990 se samozřejmě velmi aktivně účastnil rekonstrukce svobodné advokacie; především však byl více než dvacet let (do března 2007) šéfredaktorem Bulletinu advokacie, který se díky němu z původně čtvrtletně vycházejícího periodika postupně přeměnil v obsáhlý, uznávaný a často citovaný měsíčník, věnovaný širokému spektru právní problematiky a ověnčený postupně pěti cenami za nejlepší právnický časopis České republiky (za roky 1993/94, 1997, 1998, 2000 a 2001).

Nesmazatelnou stopu zanechal ale i jako odborník na trestní právo, jehož některé články se stále citují. „Jako právník byl Vašek trestňák. Ne nějaký ukřičený a upachtěný obhájce, ale střízlivý a věcný analytik, jehož argumenty měly sílu“, napsal o něm v nekrologu dlouholetý předseda ČAK a jeho vrstevník JUDr. Karel Čermák.

Měla jsem tu čest spolupracovat s doktorem Mandákem v posledním roce jeho šéfredaktorování jako výkonná redaktorka Bulletinu advokacie. Jaký byl? Štíhlý, spíš drobný muž ze „staré školy“, vždy elegantní a upravený, korektní a zdvořilý. Na pohled intelektuál, který ale každé léto strávil několik týdnů ve své milované Třeboni dlouhými výlety na kole.

Byl nesmírně pracovitý; na Komoru přicházel často jako první již kolem šesté ranní a odcházel pozdě odpoledne. Díky své excelentní němčině měl řadu kontaktů v Německu a Rakousku, ale i v Polsku (byl mj. v přátelských vztazích s dlouholetým šéfredaktorem časopisu Palestra, vydávaného Polskou advokátní komorou, Stanisławem Mikkem, který tragicky zahynul 10. dubna 2010 při pádu polského vládního letadla u Smolenska) a samozřejmě na Slovensku (namátkou se mi vybavuje jméno prvního slovenského soudce u Evropského soudu pro lidská práva Bohumila Repíka).

Denně trávil spoustu hodin v knihovně ČAK pátráním po zajímavé judikatuře, a především studiem a rešeršemi českých i zahraničních odborných časopisů, přičemž to podstatné stručně shrnoval pro rubriku Přečetli jsme za vás. V této své práci pro Bulletin pokračoval i poté, co již odešel ze šéfredaktorského postu. Ještě na jaře 2009 jej bylo možné pravidelně vídat, jak míří přes dvůr Kaňkova paláce do knihovny. Bohužel, vážná nemoc začala nenadále a postupovala rychle. Jeho poslední „Přečetli jsme“ tak vyšlo v BA č. 7-8/2009, ve stejném čísle jako jeho nekrolog.

Upřímně doufám, že i v právnickém nebi našel skvěle zásobenou knihovnu…

 

PhDr. Ivana Cihlářová
Foto: archiv BA

Go to TOP