Výbory doporučily snížení a zjednodušení administrativy u veřejných sbírek

Zejména zjednodušení administrativy při konání humanitárních a veřejných sbírek má přinést vládní novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), kterou beze změn podpořily senátní Ústavně-právní výbor a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Například bezhotovostní sbírky přes bankovní účty by neměly podle předlohy podléhat kontrolám. Senát bude novelu projednávat a pravděpodobně schválí ve středu 10. července 2024.

 

Provozovatelé sbírek podle novely nebudou muset předkládat potvrzení, že nemají daňový nedoplatek nebo nedoplatek na zdravotním či sociálním pojištění. Dokládání těchto skutečností podle Ministerstva vnitra značně prodlužuje proces vydávání osvědčení pro sbírky.

Vládní předloha upravuje rovněž sbírky konané prodejem předmětů nebo vstupenek tak, aby neumožňovaly obcházení tržního řádu. Minimální podíl ceny odváděný do sbírky stanoví novela na dvě pětiny. Obce navíc budou moci pořádání takových sbírek na některých místech zcela zakázat. Sněmovna rozšířila toto zmocnění pro obce i o zákaz propagace sbírek. Opatření míří zejména proti takzvaným deštníkářům známým zejména z pražského Staroměstského náměstí, kteří ve skutečnosti nabízejí služby v cestovním ruchu.

Novela výslovně stanoví, že z výtěžku sbírky je možné hradit také režijní náklady. Provozovatelé sbírek z řad právnických osob, kteří budou opakovaně trestáni za nejzávažnější přestupky proti zákonu o veřejných sbírkách, nebudou moci pět let pořádat sbírky nové.

Pokud bude provozovatel sbírky vybírat peníze na veřejně prospěšné účely přes bankovní účet, sbírka se podle novely nebude muset zákonem o veřejných sbírkách řídit. Krajský úřad ji tedy nebude muset prověřit. „U těchto sbírek totiž nehrozí stejné riziko zneužití jako v případě sbírek konaných hotovostním způsobem,“ uvedlo v předloze ministerstvo. Kontroly podle něj může zastoupit transparentní účet nebo prověrka hospodaření.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP