Aktualizaci zákonných pravidel pro postupy GIBS podpořil senátní ÚPV

Ústavně-právní výbor Senátu podpořil vládní novelu zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, která má aktualizovat zákonná pravidla pro postupy GIBS a sladit je se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Předlohu, který má odstranit nejednoznačnosti a nelogičnosti současného právního předpisu, ještě posoudí Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Plénum Senátu ji bude schvalovat na své 26. schůzi.

 

Inspektoři budou moci podle novely vstoupit do obydlí bez souhlasu jeho uživatele, ale pouze v případě, že věc nesnese odkladu a vstup je nutný pro ochranu života či zdraví lidí.

Novela také nově stanovuje oprávnění inspektorů zjišťovat u kontrolovaných osob, zda jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Má to usnadnit plnění úkolů GIBS.

Vládní předloha dále pravidla mezinárodní spolupráce GIBS, která se dosud řídí zákonem o policii. Výslovně uvádí, že inspekce při plnění úkolů spolupracuje s organizacemi jako Interpol či Evropský policejní úřad, na žádost zahraničního sboru může použít operativně pátrací prostředky nebo že příslušník zahraničního sboru může za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou vykonávat oprávnění a povinnosti příslušníka inspekce.

Předpis má rovněž zavést pravidla pro občanské zaměstnance GIBS nebo vyjasnit, jaké podklady a doklady má inspekce poskytovat sněmovní kontrolní komisi.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pixabay.com

Go to TOP