Složky státu se už nebudou muset nechávat povinně zastupovat ÚZSVM

Organizační složky státu zřejmě už nebudou mít povinnost nechat se v právních sporech zastupovat Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Do budoucna by měly mít možnost se rozhodnout, zda se budou zastupovat samy, a to zejména v případech, kde mají vlastní vysokou odbornost. Návrh novely zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dne 3. července schválila vláda, řekl novinářům ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Předpis nyní posoudí Parlament.

 

Nově by zastupování organizačních složek státu podléhalo dohodě s majetkovým úřadem. Podle Ministerstva financí, které návrh zákona předložilo, je cílem úpravy maximálně využít zkušenosti a znalosti zaměstnanců příslušné organizační složky státu v případě soudního sporu. Zároveň novela ponechává v platnosti ustanovení, že pokud se organizační složka státu nechává ve sporu zastupovat, primárně by jejím zástupcem měl být ÚZSVM.

Zákon také nově umožní, aby úřad zastupoval u soudů i státní organizace, které hospodaří se státním majetkem. ÚZSVM bude nově moct zastupovat kraje, a to ve stejném rozsahu, jako nyní může zastupovat obce. Pro státní organizace i pro kraje rovněž bude platit, že je ÚZSVM bude zastupovat jen v případě, že si to samy budou přát.

Ministerstvo financí neočekává, že by novela ovlivnila státní rozpočet. Pozitivně se může projevit v rozpočtech krajů, které budou moct u soudů využít bezplatného zastupování majetkovým úřadem namísto placených služeb advokátů.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

 

Go to TOP