Ministerstvo spravedlnosti dostane více než 1,5 miliardy Kč na výdaje v justici

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) dostane navíc 1,5 miliardy korun na pokrytí provozních výdajů v justici. Dalších 80 milionů korun půjde na platy zaměstnanců soudů. Návrh schválila vláda. Informoval o tom mluvčí MSp Vladimír Řepka. V částce na provoz je zahrnuto i 701 milionů na odměny pro exekutory za zastavování bezvýsledných exekucí a exekucí na malé dlužné částky. Zbylé peníze jsou určeny mimo jiné na odměny znalců, tlumočníků či advokátů.

 

Potřeba více peněz pro justiční zaměstnance i pro exekutory souvisí s novelou exekučního řádu, konkrétně s ukončováním exekucí. Ministerstvo očekává, že bezvýsledných exekucí letos exekutoři ukončí 799 000. V předkládací zprávě, kterou má ČTK k dispozici, úřad poukázal na to, že soudy jsou enormně zatížené a nejsou se stávajícím počtem zaměstnanců schopné agendu zajistit bez prostředků na výplatu odměn a přesčasů.

To, že stát přidá zhruba 635 milionů korun marné exekuce a 65 milionů na bagatelní exekuce, zmínil ve čtvrtek při interpelacích v Poslanecké sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura. Schválení návrhu vládou potvrdil ČTK mluvčí MSp Řepka. Následně upozornil, že celková přiznaná částka je výrazně vyšší.

V předkládací zprávě Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že oblast bezvýsledných a bagatelních exekucí nebyla v návrhu letošního rozpočtu pokrytá. „V současné době hradí Ministerstvo spravedlnosti odměny exekutorům za bagatelní exekuce, které stále probíhají. Podle dosavadního vývoje lze odhadovat, že v roce 2024 bude vyplacena částka minimálně 65 milionů korun,“ sdělili autoři návrhu.

Připomněli také, že novela exekučního řádu zavedla soudům od loňského srpna povinnost hradit odměnu exekutorům za zastavení exekuce pro bezvýslednost. „V této souvislosti bude v roce 2024 třeba ze státního rozpočtu vynaložit 636 milionů korun a od roku 2025 dále 136 milionů korun ročně v několika následujících letech,“ napsali. Ministerstvo očekává, že exekutoři letos ukončí 799 000 bezvýsledných exekucí. V těchto případech mají právo na paušální náhradu ve výši 750 korun.

Ministerstvo v předkládací zprávě také zmínilo, že pro letošek žádalo právě kvůli problematice exekucí navýšení počtu míst v justiční administrativě o 141. Místo toho se tabulkový počet administrativních pracovníků naopak snížil, a to o 120 míst. „Za tuto práci nad rámec běžného rozsahu požadujeme 75,4 milionu Kč na platy a související výdaje. Uvedené navýšení představuje například cca 70 Kč hrubého za ukončení jedné bezvýsledné exekuce. Obdobně je kalkulován požadavek 4,8 milionu Kč na platy a související výdaje na odměny za dobíhající bagatelní exekuce,“ vysvětlilo.

Vláda schválila také další navýšení peněz požadované Ministerstvem spravedlnosti – 152 milionů korun na platy ve Vězeňské službě. Bezpečnostní sbor tak bude mít pro tuto oblast k dispozici 3,95 miliardy korun. Ministerstvo celkově žádá pro Vězeňskou službu navíc 3,5 miliardy korun nad rámec stávajícího rozpočtu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv MSp

Go to TOP