Obcím zatíženým veřejným opatrovnictvím má pomoci novela zákonů

Obcím zatíženým veřejným opatrovnictvím nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům by měla pomoct novela některých zákonů v souvislosti s veřejným opatrovnictvím, kterou na svém zasedání 26. června schválila vláda. Změny umožňují přenos povinnosti na základě smlouvy na jinou obec. Předpis, který předložila ministerstva spravedlnosti, vnitra a práce a sociálních věcí, nyní poputuje do Parlamentu.

 

Opatrovníci zastupují lidi s omezenou způsobilostí při jednáních s úřady nebo třeba při návštěvě lékaře. V případech, kdy nemůže být opatrovníkem příbuzný, musí tuto činnost vykonávat právnické osoby, nejčastěji obce. Návrh podle resortů obsahuje řešení zejména pro menší obce, neboť podle platné právní úpravy jsou obce jmenovány veřejným opatrovníkem bez ohledu na schopnosti a možnosti opatrovnickou agendu řádně plnit.

„Za tím účelem návrh výslovně připouští možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem je přenos výkonu veřejného opatrovnictví,“ píše se v předkládací zprávě. „Dále se navrhuje stanovit možnost soudu jmenovat opatrovníkem i jinou vhodnou obec, než která je příslušná dle místa bydliště opatrovance. Tato možnost je dána pro případ, že příslušná obec neskýtá v konkrétním případě záruky řádného výkonu opatrovnictví,“ uvedli předkladatelé.

Novela také ukládá obcím povinnost vést evidenci lidí, které opatrují. Data budou poskytovat krajským úřadům, které je mají zasílat Ministerstvu vnitra kvůli zkvalitnění přehledu o celkové situaci ve veřejném opatrovnictví a kvůli cílenému rozdělování peněz. Předkladatelé počítají s účinností novely od 1. ledna 2025.

Téměř totožný návrh zákona vláda schválila už v listopadu 2016, sněmovna jej však následně nestihla projednat ani v prvním čtení.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pexels.com

Go to TOP