Ke společnému pracovnímu jednání se sešla představenstva SAK a ČAK

Více než dvacetiletou tradici mají pravidelná každoroční pracovní jednání představenstev Slovenské advokátní komory a České advokátní komory. V jejich přípravě se obě komory střídají, a tak letos jednání zorganizovala Česká advokátní komora. Vedení obou komor vítají možnost vzájemně se informovat o stavovském dění, ale také v širších souvislostech o dění v celé české a slovenské justici a v národních legislativách. Během letošního pracovního jednání přišlo na řadu hned několik témat.

Předseda disciplinární komise SAK Peter Štrpka a předseda kárné komise ČAK Tomáš Herblich referovali o kárné praxi a judikatuře, a to především v oblasti veřejných projevů advokátů.

Místopředseda SAK Ondrej Laciak referoval o prvních zkušenostech po přijetí novel trestního zákona a trestního řádu v SR, připomněl, že jejich hlavním smyslem bylo zejména upravit některé extrémní výše pokut a trestů na obvyklé evropské standardy. Člen představenstva ČAK Lukáš Trojan v kostce představil českou „depenalizační“ dílčí novelu trestního zákona, kterou se vláda chystá do legislativního procesu teprve poslat.

Na Slovensku sice nyní není v legislativním procesu novela zákona o advokacii, ale vedení SAK o jeho možných potřebných úpravách diskutuje, proto se velmi zajímalo o česku novelu, která již je v Poslanecké sněmovně a čeká ji druhé čtení .

Jak slovenské kolegy informoval předseda ČAK Robert Němec, česká novela zákona o advokacii by měla přinést zejména posílení advokátní mlčenlivosti, možnost zkrácených pracovních úvazků (a s nimi úměrné prodloužení koncipientské praxe) pro koncipienty a koncipientky, digitalizaci některých agend ČAK a také možnost konat sněm a volbu do orgánů Komory online. Přinese s největší pravděpodobností i úpravy v oblasti provádění advokátních úschov. O jejich přesné podobě vedení ČAK usilovně jedná se zainteresovanými subjekty a jejich cílem je advokátní úschovy učinit maximálně transparentními a bezpečnými při zachování konkurenceschopnosti této tradiční advokátní služby.

Tajemník ČAK Petr Čáp v této souvislosti slovenským kolegům představil již vloni přijatá zpřísňující stavovská opatření (notifikace banky klientům o pohybech na úschovním účtu) i ta, která jsou aktuálně do zmiňované novely připravována (možnost prolomení bankovního tajemství pro účely kontroly ČAK). O některých dalších se ještě vedou diskuse. Snahou Komory je zajistit, aby i při striktním zavedení těch, která nejsou aplikovatelná na všechny typy advokátních úschov (a jejich provádění by tedy prakticky znemožnila) měly smluvní strany zachovánu možnost se od zákonné úpravy dohodou odchýlit.

Místopředsedkyně SAK Zuzana Čížová potvrdila, že na Slovensku neexistuje zvláštní právní úprava advokátních úschov, a to ani v zákoně ani ve stavovském předpisu.

Na program společného jednání se dostaly např. také informace o fungování nadace SAK a na mnohá jiná pak došlo i při neformálních rozhovorech.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP