Převod státních nemovitostí na obce a kraje se zjednoduší, PS to podpořila

Převádění nepotřebných státních nemovitostí na obce a kraje, pokud o ně projeví zájem, se možná zjednoduší. Předpokládá to novela zákona č. 219/2000 Sb.,

Převádění nepotřebných státních nemovitostí na obce a kraje, pokud o ně projeví zájem, se možná zjednoduší. Předpokládá to novela zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, kterou v úvodním kole podpořila Poslanecká sněmovna. Předloha také stanovuje pravidla, které nemovitosti mohou samosprávy převzít zadarmo a za které budou muset zaplatit. Samosprávy by pak mohly převádět na stát nemovitosti, pro něž nemají využití. Novelu nyní posoudí Rozpočtový výbor PS.

 

Obce a kraje budou podle předlohy povinně dostávat informace o tom, že jsou v jejich katastru nemovitosti, které stát už nepotřebuje a chce se jich zbavit. Díky tomu budou samosprávy moci dát v předstihu najevo, zda o tento státní majetek stojí. Když to ve stanovené lhůtě neučiní, stát ho nabídne k prodeji jiným zájemcům.

Zákon rovněž přesně stanovuje, které pozemky bude stát na obce a kraje převádět zdarma. Patří mezi ně pozemky pod místními komunikacemi, pozemky určené ke zřízení nebo rozšíření hřbitovů, pozemky určené k veřejné zeleni v zástavbě nebo pozemky pod veřejně prospěšnými budovami, které jsou ve vlastnictví obce nebo kraje. I nadále bude možné převádět bezplatně i jiné druhy nemovitostí, pokud to bude řádně zdůvodněno a bude to ve veřejném zájmu.

Převádění nemovitostí se také administrativně zjednoduší, když nově bude o převodech rozhodovat podle novely pouze ministerstvo financí. Ministerstva kultury a životního prostředí, která se nyní na rozhodování podílela, nově budou pouze předkládat stanoviska, zda je převod v souladu s předpisy v jejich gesci.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl loni na obce 2571 nemovitostí v hodnotě 256,6 milionu korun, na kraje 980 nemovitostí v hodnotě 75,5 milionu korun. Podle loňské inventury státního majetku, kterou majetkový úřad zpracoval, mají státní úřady a instituce téměř 29.000 nepotřebných nemovitostí.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP