Elektronické monitorovací náramky mají sloužit u méně závažných trestných činů

Nový elektronický monitorovací systém pro domácí vězení představili na tiskové konferenci 25. června ministr spravedlnosti Pavel Blažek a ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Andrea Matoušková. Elektronické náramky pro kontrolu alternativních trestů, které PMS spustila v ověřovacím provozu v praxi minulý týden, znamenají velkou pomoc při práci úředníků, kteří doposud museli kontroly provádět osobně.

 

Zakázka měla složitý vývoj, 14 let se hledal vhodný dodavatel náramků. „Tentokrát systém opravdu spustíme, soudci budou moci ukládat tresty tak, aby mohl být elektronický monitorovací systém využíván,“ řekl na úvod tiskové konference ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Snad se po čtrnácti letech a šesti neúspěšných tendrech konečně podařilo najít dodavatele elektronického monitorovacího systému, který zajistí efektivní dohled nad odsouzenými k trestu domácího vězení pomocí tzv. náramků,“ poznamenal ministr. „Je to důležitý krok k modernizaci trestního práva, jejich zavedením tak posilujeme alternativní tresty, dodal Pavel Blažek.

Náramek samotný lze snadno přestřihnout obyčejnými nůžkami, jak bylo na konferenci následně i názorně předvedeno, ať už by to bylo nutné z důvodů zdravotních či jiných akutních okolností. V tu chvíli se ovšem vždy spustí alarm, takže informace o přestřižení náramku je okamžitě odeslána na centrálu. Stejně tak je vyslán signál, pokud se náramek určitou dobu vůbec nepohybuje.

Pracovníkům probační a mediační služby tento elektronický systém přináší velkou úlevu a usnadní hlídání trestané osoby v domácím vězení, které doposud museli provádět namátkově osobními návštěvami, třeba i opakovaně během jednoho dne.

Operační středisko vždy ví, kde a kdy se monitorovaná osoba nachází. Sama ředitelka PMS Andrea Matoušková náramek 8 dnů na vlastní kůži ověřovala a nosila. „Rozhodně nezapomenete, že ho máte, ale nijak nebrání v pohybu. Je pravda, že je třeba věci více promýšlet, např. oblékání a podobně,“ popsala vlastní zkušenost s nošením náramku, kdy se zároveň testovalo i odesílání informací z monitorovacího zařízení operačnímu středisku. První náramek byl klientovi PMS nasazen minulý týden 19. června na území hlavního města Prahy, náramky od té doby dostalo osm odsouzených.

O přípravách na zavedení elektronických náramků byli průběžně podrobně informováni také soudci a státní zástupci. Nutná je také kvalitní součinnost probačního úředníka a dodavatele, který zajišťuje servisní podporu. „Během přípravy na spuštění systému jsme velice pečlivě komunikovali s představiteli justice, zejména se soudci a státními zástupci,“ potvrdila Andrea Matoušková. „Těm jsme ho před spuštěním detailně přestavili na seminářích po celé republice a ubezpečili je, že naši vysoce fundovaní pracovníci jsou připraveni dohlížet nad výkonem trestů, které budou uděleny pachatelům s využitím elektronického monitoringu,“ dodala ředitelka Probační a mediační služby. „Každý funkční nástroj pro Probační a mediační službu, jímž lze moderně kontrolovat plnění alternativních trestů, samozřejmě oceňujeme, protože naši práci podporuje a dělá efektivnější,potvrdila přínos elektronických náramků  Andrea Matoušková.

Podle vyjádření ministra spravedlnosti je tento monitorovací systém určen pro méně závažnou trestnou činnost, takovou, kde nehraje roli násilí. Jako příklad uvedl 19tiletého mladíka, který pojede třikrát bez řidičského průkazu. Není žádoucí, aby se takový člověk s podobným proviněním nutně dostal do prostředí výkonu trestu. Jako poučení a dostatečné potrestání vnímá ministr v podobných případech právě možnost domácího vězení, kdy bude takový provinilec omezen na svobodě ve svém domově. „Mělo by to stačit, aby si rozmyslel v této trestné činnosti pokračovat. Například v sousedním Německu a Rakousku mají s tímto způsobem domácích trestů dobré zkušenosti,“ podotkl ministr Pavel Blažek.

Dodavatelem monitorovacího systému je společnost Forsolution s.r.o., která projekt realizuje ve spolupráci s polským subdodavatelem, společností Enigma. Smlouva mezi PMS a dodavatelem je uzavřena na dobu 7 let od zahájení provozu, firma dodá 700 kusů zařízení s příslušným vybavením a celková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu je 93 646 349,90 korun s DPH. Počet zařízení bude možné dál rozšířit o 1000 kusů dalším nákupem, který umožňují vzájemné smluvní podmínky.

Možnost domácího vězení, tedy povinnost pachatele trestného činu, aby se v určitý čas zdržoval na určeném místě, zavedl v Česku trestní zákoník počátkem roku 2010. Výhodou alternativního trestu je také to, že odsouzený může přes den chodit do práce a doma nepřeruší vazby s rodinou. Náramek umožňuje nastavit takzvaně zakázané a povolené zóny, kde se (ne)může trestaný pohybovat.  Zapovězen mu může být třeba vstup na stadion. Využití je velmi variabilní a lze ho takzvaně ušít na míru. Přínosem je tedy elektronický monitorovací systém jak pro odsouzeného a jeho blízké, tak i pro úředníky PMS, kteří na trestané dohlíží. Jak se systém skutečně osvědčí a nakolik bude využíván, ukáže čas a zkušenosti.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD   

Go to TOP